12 januari 2016

Terugblik nieuwjaarsreceptie CDA Zuid-Holland

"Wij willen een partij zijn van de samenleving, waarbij de geluiden vanuit steden en dorpen, uitgaande van onze normen en waarden, de koers bepalen." Dit was een van de kernboodschappen vanuit de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van het CDA Zuid-Holland, Peter Pennekamp. Hij hield deze toespraak tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het CDA Zuid-Holland op 8 januari jl. De bijeenkomst vond plaats in het Baggermuseum in Sliedrecht.

Onder het genot van een hapje en drankje werden hartelijke nieuwjaarswensen uitgewisseld door de aanwezige CDA-leden. Tussendoor werden er toespraken gehouden door: Bram van Hemmen, burgemeester van Sliedrecht; Peter Pennekamp, voorzitter van het CDA Zuid-Holland; en CDA-leden van Provinciale Staten Maurits de Haan en Meindert Stolk.

Speech Peter Pennekamp
Een jaar geleden werd er volop campagne gevoerd, bracht voorzitter Peter Pennekamp in herinnering. Maar in 2016 liggen er voor het bestuur andere thema’s: consolideren en vooruitkijken. Ook  in de actualiteit spelen volop zaken waar over nagedacht moet worden, waaronder de vluchtelingenproblematiek. "Draagvlak is hierbij essentieel, zeker voor het CDA als partij van de samenleving," zei Pennekamp. "Het gaat niet alleen om wat de fractie of het bestuur vindt. Uitgaande van onze waarden en normen, en gevoegd door de geluiden die wij horen in steden en dorpen, bepaalt het CDA haar koers."

2016 wordt volgens Pennekamp het jaar van het zoeken naar draagvlak. Dat geldt niet alleen bij het onderwerp 'vluchtelingen', maar ook in de discussie over windmolens of herindelingsvraagstukken. Daarbij wordt 2016 ook het jaar van de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het bestuur gaat zich inzetten voor een actief HRM-beleid. "Maar suggesties zijn natuurlijk van harte welkom," aldus Pennekamp.

Speech Meindert Stolk
Aan ambities ontbreekt het het CDA bepaald niet, zei fractievoorzitter Meindert Stolk. "De ambitie om de energievoorziening duurzamer maken, de economie een forse impuls geven en miljoenen euro's investeren in het behoud van ons cultureel erfgoed. Maar ook de ambitie om de bereikbaarheid te versterken en de verkeersveiligheid te vergroten, en de ruimtelijke behoeften van stad en platteland zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen."

De rode draad die door deze ambitie heen loopt, is de stijl van werken waarmee het CDA deze doelen wil bereiken. Stolk noemt dit een bestuursstijl die gedefinieerd kan worden als 'politiek van de uitgestoken hand'. "Een provinciebestuur dat zich opstelt als partner van lokale overheden, van maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Niet de vraag 'waar gaan we over' maar de vraag 'waar kunnen we iets betekenen' hoort daarbij centraal te staan. Die politiek van de uitgestoken hand wil de fractie ook komend jaar concreet gestalte geven. Ik hoop dat u ons daar op aanspreekt, maar ons daarbij ook punten aanreikt."

Het CDA Zuid-Holland dankt de afdeling Sliedrecht hartelijk voor haar gastvrijheid. Bekijk de foto's op onze Facebookpagina.

Foto's: Marieke Thommis en Dirk Hol ©

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.