01 september 2016

Vacature: penningmeester voor CDAZH-bestuur

Het bestuur van het CDA Zuid-Holland is op zoek naar een nieuw bestuurslid met de portefeuille penningmeester.

Profiel algemeen
De kandidaat:
• is een overtuigd en herkenbare CDA’er;
• respecteert het program van uitgangspunten van het CDA.

Functie-eisen
Het gevraagde bestuurslid:
• kan functioneren in een collegiaal bestuur en met de medewerkers;
• is beschikbaar voor een volledige (eerste) periode van vier jaar;
• kan ongeveer 10 uur per maand aan deze taak besteden;
• woont de vergaderingen bij van het Dagelijks Bestuur (10x/jr.), Algemeen Bestuur (6x/jr.) en algemene ledenvergaderingen (2x/jr.).

Het bestuurslid heeft het beheer over de gelden en is daarvoor verantwoordelijk. Betalingen boven € 2000 vergen ook akkoord van de secretaris. Het bestuurslid zal regelmatig aan het bestuur en jaarlijks aan de algemene ledenvergadering rekening en verantwoording afleggen van het gevoerde beheer en verslag uitbrengen over de financiële toestand van de provinciale afdeling. Daarnaast neemt het bestuurslid deel aan het Secretarissen- en Penningmeester Overleg van CDA landelijk.

Ten behoeve van een evenwichtige samenstelling van het Dagelijks Bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

CDA Zuid-Holland
• bereidt de verkiezingen voor van de leden van de Provinciale Staten en Waterschappen;
• draagt bij aan de netwerkvorming, via samenwerking tussen regio’s, platforms (zoals Mobiliteitsplatform, Commissie Buitenland, Agrarisch Platform, Waterplatform, Senioren Platform, Vrouwenberaad en CDJA) en diverse activiteiten;
• onderneemt activiteiten in verband met het politieke vormings- en scholingswerk;
• houdt het toezicht op de gemeentelijke afdelingen en stimuleert samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen;
• draagt zorg voor de communicatie binnen de afdeling;
• draagt zorg voor de afvaardiging naar het partijcongres (Partijcongresdelegatie);
• is via de afdelingsvoorzitter vertegenwoordigd in het partijbestuur.

Meer informatie
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:
• voorzitter Peter Pennekamp, phbpennekamp@planet.nl, tel.: (06) 48 13 87 51
• vicevoorzitter  Jos Huizinga, jos.huizinga@planet.nl, tel.: (06) 27 30 98 37

U wordt uitgenodigd te solliciteren of namen van kandidaten door te geven. Dat kan tot 1 oktober aanstaande bij secretaris Frank Buijs, via secretaris@zuidholland.cda.nl. Het bestuur zal een voordracht voor de nieuwe penningmeester doen aan de Algemene Ledenvergadering, die hem of haar officieel zal verkiezen.

Wij wachten met belangstelling op uw reactie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.