25 april 2018

Verlengde Bentwoudlaan door naar volgende fase

Op 25 april hebben Provinciale Staten positief besloten over het uitvoeringsbesluit van de Verlengde Bentwoudlaan. Dit is een beoogde randweg ten westen van Waddinxveen en Boskoop. Het project gaat daarmee een volgende fase in en wordt nu uitgewerkt tot het Provinciaal Inpassingsplan. Provinciale Staten hebben aan Gedeputeerde Staten opgedragen om voor het opleveren van het Provinciaal Inpassingsplan onderzoek te doen naar aanvullende maatregelen in Boskoop-Noord en te kijken naar ontwikkelingen in Zoetermeer en Hazerswoude-Dorp. Tevens is opgedragen om nadrukkelijker te zoeken naar een goede oplossing voor de agrariërs die gevestigd zijn op het tracé.

Het CDA in Provinciale Staten is tevreden met het verloop van de besluitvorming. Woordvoerder Herman van der Bent: “De Verlengde Bentwoudlaan is een al wat langer lopend dossier waarover veel discussie is gevoerd. Elke oplossing heeft voor- en nadelen. Wij zijn ervan overtuigd dat met de besluitvorming en de aanvullende opdrachten er een goede afweging heeft plaatsgevonden en we zijn blij dat het project daarmee verder kan worden gebracht richting uitvoering. Daarmee levert het een goede bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.