24 november 2017

Weekbericht vanuit het bestuur (week 47)

Het CDA heeft de toekomst

Beste Zuid-Hollandse CDA’ers,

Afgelopen weekend was ik bij het landelijke CDJA-congres in Rotterdam. Het congres werd op een jongensdroom-achtige locatie in onze provincie gehouden, namelijk in het Oceanium van Diergaarde Blijdorp. Alleen al de ervaring om ’s avonds na sluitingstijd de dierentuin in te mogen was de moeite waard!

Dat was gelukkig echter niet de enige reden dat ruim 150 jongeren uit het hele land de moeite namen om gedurende twee dagen te praten over wat hen bezig houdt en te luisteren naar sprekers als vicepremier Hugo de Jonge en de president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, Allard Castelein. De gedrevenheid was haast tastbaar. Niet vreemd, wanneer je bedenkt dat het merendeel van de aanwezigen al volop warm draait voor de komende verkiezingen.

CDA-lijsten
Ook als we naar onze eigen provincie kijken, zijn er tal van jonge kandidaten zichtbaar die het vertrouwen hebben gekregen van hun afdeling en nu gaan strijden om het vertrouwen van de kiezer. Het lijkt alsof jongeren meer dan ooit hoog op CDA-lijsten terecht zijn gekomen. Dit terwijl we als Zuid-Holland bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen al de meeste jonge raadsleden mochten leveren.

Als CDJA’er zie ik dit natuurlijk met grote vreugde gebeuren, maar ook als bestuurslid van deze provinciale CDA-afdeling ben ik hier meer dan blij mee. Dit betekent namelijk dat CDA-afdelingen zich in alle lagen van de samenleving begeven en naar de toekomst kijken.

Actief betrekken
Niet alle afdelingen zijn in staat geweest om jonge kandidaten op hun lijst te zetten, om de doodeenvoudige reden dat ze die gewoon niet konden vinden. Dit is des te vervelender, omdat ik alleen maar afdelingsbestuurders ben tegengekomen die jongeren enthousiast opvangen en actief betrekken. Deze afdelingen willen we dan ook oproepen om contact op te nemen met ons of met het CDJA Zuid-Holland. Dan kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat bij de verkiezingen in 2022 geen afdeling meer is die niet kan beschikken over jongere kandidaten.

Vanuit het CDA Zuid-Holland willen we, samen met het CDJA in onze provincie, jonge (en oudere) kandidaten van harte ondersteunen om zich in te zetten voor hun gemeente en voor onze partij.  Allemaal met één doel: het CDA als dé christendemocratische volkspartij van ons land in stelling brengen!

Lorenzo Essoussi, bestuurslid CDA Zuid-Holland

PS Ik hoop jong en oud komende woensdag te ontmoeten op onze ALV!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.