27 september 2017

Zuinig zijn op levendige stadscentra en dorpskernen

De provincie Zuid-Holland moet zuinig zijn op haar detailhandelstructuur. "Wanneer dat verdwijnt, komt het nooit meer terug." CDA-Statenlid Meindert Stolk is dan ook blij dat de provincie haar detailhandelbeleid tegen het licht heeft gehouden. Dat zei hij tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte & Leefomgeving. "De aantrekkende economie heeft een positieve invloed, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Uitnodigende binnensteden en winkelcentra zijn essentieel voor het woon- en vestigingsklimaat in Zuid-Holland."

Consumenten doen tegenwoordig steeds vaker hun inkopen via internet. Als ze wel op pad gaan om te winkelen, stellen ze andere eisen dan vroeger, bijvoorbeeld de combinatie van winkels met horeca. Daarbij staat de detailhandelsector zelf ook niet stil. Dat vraagt om bijstellen van het huidige provinciaal beleid. Stolk: "Het CDA is blij dat het college hiermee aan de slag is gegaan. De notitie die er nu ligt, is een goede basis voor de komende jaren. Niet alleen door het instellen van meer regels, maar ook door aan te geven wat de provincie zelf actief kan en wil doen."

Namens de CDA-fractie pleitte Stolk voor ruimte voor innovatie in de detailhandelsector en het bieden van maatwerk. "Wij vinden het belangrijk dat er bij nieuwe ontwikkelingen goed wordt gekeken naar hoe deze in een breder plaatje passen. In dat kader is het CDA dan ook blij dat de plannen voor de Holland Outlet Mall in Zoetermeer afgeblazen zijn. De mogelijke positieve effecten van dit soort megalomane projecten wegen voor ons niet op tegen de negatieve effecten voor de lokale en regionale detailhandel."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.