Marjon Verkleij

foto Marjon Verkleij-Lemmers

Ik ben Marjon Verkleij-Lemmers (62 jaar) geboren en opgegroeid in Leimuiden en al 38 jaar wonend in Alphen aan den Rijn. Ik ben getrouwd met Ben en we hebben 5 volwassen dochters met partners en 3 kleinkinderen. Samen met onze jongste dochter en haar partner zijn we in maatschap en runnen we een melkveebedrijf met kaasmakerij in de Vierambachtspolder, aan de noordkant van Alphen aan den Rijn. 
Mijn arbeidzaam leven ben ik begonnen als verpleegkundige in het Academisch Ziekenhuis Leiden (nu LUMC) op de afdeling Neurochirurgie. Na de geboorte van onze oudste ben ik volledig op de boerderij gaan werken en houd ik me voornamelijk bezig met het kaasmaken. 
Ik heb in het verleden veel vrijwilligerswerk gedaan voor de Scouting, de katholieke kerk, de basisschool van onze dochters en LTO Noord afdeling Alphen-Nieuwkoop. 
Mijn bestuursfuncties ben ik gestart bij LTV/ ZijActief katholieke vrouwennetwerk, waar ik zowel lokaal, provinciaal, landelijk als internationaal actief was en van daaruit ben ik in het openbaar bestuur terecht gekomen. Ik ben momenteel nog actief bij WfWP, Leader, Rotary-watercommissie en sinds kort ben ik voorzitter van stichting Molenviergang Aarlanderveen.

Van 2008 tot 2014 heb ik zitting gehad in het Verenigde Vergadering (V.V.) van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de CDA-fractie. De eerste verkiezingen met politieke partijen. Ik ben met voorkeurstemmen in de V.V. gekozen. Ik hield me in die periode voornamelijk bezig met de commissie Voldoende Water. 
Van maart 2010 tot en met maart 2022 ben ik CDA-raadslid geweest in de gemeente Alphen aan den Rijn. Twee keer mocht ik lijsttrekker zijn met goed resultaat (we wonnen de herindelingsverkiezingen in 2014) en 8 jaar was ik fractievoorzitter.  Alle jaren zaten we in de coalitie. Op eigen verzoek was ik niet meer verkiesbaar afgelopen maart.  

Toch wil ik graag de kennis die ik heb opgedaan nog verder inzetten voor onze maatschappij. Het waterschap heeft nog steeds mijn grote interesse. Water loopt ook als een soort blauwe draad door mijn leven, wat terug te vinden is in de diverse functies die ik vervul. Daarnaast zal water zeker de komende jaren een nog belangrijker plek innemen in onze samenleving, met name door de gevolgen van de klimaatverandering, maar ook vanwege het milieu/natuur, ruimtelijke ordening en behoud van onze veiligheid. 
Ik zie een verbindende rol voor het CDA in het Rijnlandse - vanwege onze uitgangspunten en onze middenpositie - bij het aangaan van de uitdagingen waar we voor staan.  
Graag wil ik als voorgedragen lijsttrekker samen met het campagneteam en de kandidaten de kar trekken om het CDA in de Rijnlandse regio duidelijk op de kaart te zetten en onze speerpunten helder voor het voetlicht te brengen zodat onze kiezers weten waar we voor staan. Ik vind het een eer lijsttrekker te mogen zijn en hoop op uw steun.


Voor wie zich afvraagt wat WfWP en Leader is:
Women for Water Partnership is een internationaal platform van vrouwenorganisaties, die zich inzet om vrouwen neer te zetten als leiders en probeert hen aan de bestuurstafels te laten deelnemen via forums en conferenties. WfWP zet zich in om de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’S) te verwezenlijken en dan met name doel 5 en 6 met de focus op deelname van vrouwen en universeel toegang tot water voor iedereen, voor alle gebruiken. Ik ben sinds 2007 vertegenwoordiger geweest namens 4 Nederlandse plattelands vrouwenorganisaties en sinds 2016 zit ik in het bestuur, eerst als secretaris, nu als penningmeester.

Leader Holland-Rijnland is onderdeel van het Europees Subsidieprogramma en is met name gericht op plattelandsontwikkeling en verbinding stad-land. De Leaderaanpak is voor lokale ontwikkelingen van onderop om samenwerking en innovatie te stimuleren. Leadergeld wordt ingezet met cofinanciering van gemeente, waterschap en provincie. De indiener moet zelf 60 % financieren. Ik ben sinds 2016 lid van de Lokale Actiegroep. Als groep beoordelingen we subsidieaanvragen, helpen we aanvragers hun project te verbeteren en zijn we ambassadeur van Leader. We hebben twee themagroepen en ik zit bij de groep Circulaire Economie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.