Versterk het Buitenland Netwerk
Het Buitenland Netwerk is een gewaardeerd expertisecentrum voor internationale politiek in onze provincie. Tegelijk een broedplaats van nieuwe ideeën en politiek talent. Deze aantrekkelijke formule stoelt op een 'boeiende mix'. Enthousiaste mensen, een effectieve werkwijze, ruimte voor nieuwe ideeën en een 'handen uit de mouwen mentaliteit'. Naast politieke discussie is er ruimte voor informele gezelligheid, vriendschappelijk contact en een goede onderlinge band. Al die ingrediënten maken het Buitenland Netwerk tot een aangenaam netwerk en effectief platform voor internationaal politiek werk.
Zie voor nadere informatie ook dit filmpje.

Doe mee!
Wij staan open voor iedereen die actief wil meedoen, voor alle generaties, jongeren, dertigers, veertigers en vijftig plus.
Laat je internationale interesse spreken! Versterk het werk van ons deskundig netwerk!
Nieuwe leden en ook niet leden of diegenen die alleen voor een bepaald onderwerp willen komen, zijn van harte welkom.

Activiteiten
Er worden werkbezoeken gebracht, zowel in eigen land als naar het Europees Parlement in Brussel en naar het buitenland.
Onderwerpen van deze werkbezoeken zijn o.a. Europese en mondiale thema's als bijvoorbeeld veiligheidsbeleid, klimaatbeleid, migratie, voedselzekerheid, en de toekomst van Europa.

Ook bezoeken we per jaar een paar ambassades. De eerste in 2020 is die van Armenië.
De andere moeten nog worden gekozen.
In 2019 bezochten we de ambassades van het Verenigd Koninkrijk en Cuba.

We zullen onze activiteiten in de loop van het jaar elke keer tijdig op deze site publiceren.

Jumelage
Er is verder een vruchtbare relatie – Jumelage - met het Kreisverband Bonn van de CDU Nordrhein-Westfalen, die in jaarlijkse bezoeken over en weer uitmondt.
Van 11 tot 13 oktober 2019 is in Den Haag de veertigste editie van deze Jumelage gevierd met onder meer een bezoek aan de residentie van de ambassadeur van de Bondsrepubliek en - in samenwerking met het CDJA en de Dertigers - een Duitse (feest)avond in de sfeer van een Stube tijdens het Oktoberfest. Er werden dit keer ook nauwere banden aangeknoopt tussen CDJA en de Junge Union. Deze zullen waarschijnlijk in 2020 in Bonn (van 26 tot 28 juni 2020) verder worden uitgebouwd.

Centrale thema's van de laatste jaren

De Greenports van Zuid-Holland, Europees migratiebeleid, de plaats van Europa in de wereld en de toekomst van de christendemocratie in Europa.

Actieve inbreng

Het Buitenland Netwerk levert ook een actieve inbreng bij provinciale en landelijke verkiezingsprogramma’s.

Rapporten
In de afgelopen periode verschenen beleidsrapporten over China en Turkije, over de JSF en energiebeleid, over de positie van vervolgde levensbeschouwelijke minderheden. Maar ook is er ruim aandacht voor onze visie op de EU en de Europese samenwerking. Externe gastsprekers en deskundigen belichten regelmatig actuele thema’s. Publicaties zijn compacte rapporten die ontwikkelingen, pro en contra-argumentaties helder op een rij zetten. Vaak zijn dit belangrijke bouwstenen voor politieke standpunten van CDA-fracties en organen.

Vergaderlocatie
We vergaderden de afgelopen jaren meestal op het Provinciehuis van Zuid-Holland.
Voor een periode van ongeveer drie jaar kunnen we daar vanwege verbouwingen niet terecht.
Nieuwe vergaderlocatie wordt waarschijnlijk het CDA Partijbureau, Buitenom 18 te Den Haag.

Interesse?
Wil je meedoen met het Buitenland Netwerk? Wil je meer weten?
Stuur je reactie naar Ton Lutter, secretaris.

Contactgegevens


Dirk van Vliet
voorzitter
rd.vanvliet@yahoo.com

Ton Lutter
secretaris
cdabuitenlandnetwerk@gmail.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.