Samenstellen programma's 

De Commissie voor Scholingszaken stelt elk half jaar een interessant en afwisselend scholingsprogramma samen van trainingen die zijn ontwikkeld door het opleidingsinstituut van het CDA, het Steenkampinstituut (SI).

Actueel programma
Het meest actuele overzicht van de cursussen, workshops, trainingen en masterclasses die in Zuid-Holland worden aangeboden, vindt u op de website van het SI.

Aanmelden
Het cursusaanbod van de Commissie voor Scholingszaken is er voor alle Zuid-Hollandse CDA-leden.
- avondbijeenkomsten zijn van 19.30 tot 22.00 uur
- bijeenkomsten op zaterdag zijn van 09.30 tot 16.00 uur
Aanmelden kan tot twee weken voor aanvang van een activiteit via de website van het SI.

Annulering
De deelnemer heeft het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren tot twee weken voor de start van de cursus of training. Na deze datum zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Het is wel mogelijk u te laten vervangen indien er geen wachtlijst is.

Maatwerk
Op aanvraag kan aan de regio’s, de afdelingsbesturen en de fracties maatwerk of kunnen teamprogramma’s geleverd worden. Eigen initiatieven van afdelingen op gebied van scholing kunnen inhoudelijk en financieel worden ondersteund, mits vooraf voorzien van een begroting.

Contactgegevens

Voor meer informatie over het scholingsprogramma voor Zuid-Holland kunt u contact opnemen met:

Alex Koppers en Janneke van de Velde
scholingsconsulenten CDA Zuid-Holland
scholing.cdazuidholland@gmail.com 

Chris Verhoeven
voorzitter
chris.verhoeven@live.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.