De HRM-commissie van CDA Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de scouting, begeleiding, ontwikkeling en selectie van CDA-vertegenwoordigers.

Ga in gesprek met de HRM-commissie!
 
Bent u CDA-lid of overweegt u lid te worden en wilt u spreken over uw ambities in de politiek? Neem dan contact op met de HRM-commissie.
Stuur een e-mail naar de secretaris Martijn Sanders.

Opdracht
De HRM-commissie is op initiatief van het bestuur van het CDA Zuid-Holland ingesteld.

De commissie heeft de volgende opdracht:
• scouten van talentvolle leden die voor diverse (politieke) posities op korte en langere termijn in aanmerking kunnen komen
• stimuleren van ontwikkeling van talentvolle leden
• beheren 'kaartenbak' met (wensen/competenties van) beschikbare leden voor diverse (politieke) functies
• fungeren als vertrouwenspersoon in voorkomende situaties

De commissie vervult haar taken in vertrouwen, met persoonsgegevens wordt discreet omgegaan.

Samenstelling
- Relus Breeuwsma, voorzitter
- Martijn Sanders, secretaris

Burgemeesterscouts
- Peter van Loo
- Dienke Dekker

Scouts
Jan Heijkoop
Govert Veldhuijzen
Wim van de Camp
Adri Bom-Lemstra
Bastiaan Verweij

Contactgegevens

Martijn Sanders
secretaris
[email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.