Versterk de Commissie Buitenland Zuid Holland: doe mee!
De Commissie Buitenland van het CDA Zuid Holland (CBZH) is een gewaardeerd expertisecentrum voor internationale politiek in onze provincie. Tegelijk een broedplaats van nieuwe ideeën en politiek talent. Deze aantrekkelijke formule stoelt op een 'boeiende mix'. Enthousiaste mensen, een effectieve werkwijze, ruimte voor nieuwe ideeën en een 'handen uit de mouwen mentaliteit'. Daarnaast is er informele gezelligheid en vriendschappelijk contact. Al die ingrediënten maken de CBZH tot een aangenaam netwerk en effectief platform voor internationale politiek werk.

Wij staan open voor iedereen die actief mee wil doen, voor alle generaties, jongeren, dertigers, veertigers en vijftig plus. Laat je internationale interesse spreken! Versterk het werk van ons deskundige netwerk! Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Activiteiten

In binnen- en buitenland – o.a. Berlijn, Rome, Wenen – zijn werkbezoeken gebracht over thema’s als vrede en veiligheidsbeleid, energiebeleid, kernenergie, voedsel-zekerheid of immigratiebeleid. De komende tijd gaan we met deze reizen door.

Jumelage
Er is verder een vruchtbare relatie – jumelage - met de CDU te Bonn, die in jaarlijkse bezoeken over en weer uitmondt. In de zomer van 2013 is in Bonn de 35e editie van deze jumelage gevierd. Centrale thema’s in de afgelopen jaren waren o.a. 'Den Haag Legal Capital of the World', watermanagement en energiebeleid. De CBZH levert een actieve inbreng bij provinciale en landelijke verkiezingsprogramma’s.

Rapporten

In de afgelopen periode verschenen beleidsrapporten over China en Turkije, over de JSF en energiebeleid, over de positie van vervolgde levensbeschouwelijke minderheden. Maar ook is er ruim aandacht voor onze visie op de EU en de Europese samenwerking. Externe gastsprekers en deskundigen belichten regelmatig actuele thema’s. Publicaties zijn compacte rapporten die ontwikkelingen, pro en contra-argumentaties helder op rij zetten. Vaak zijn dit belangrijke bouwstenen voor politieke standpunten van CDA-fracties en organen.

Werkgroepen

Er zijn drie werkgroepen, geclusterd rond de volgende thema’s:

  • Veiligheid en Defensie (vz. Marieke Mol)
  • Europa en Internationale Betrekkingen (vz. Mireille de Jonge)
  • Internationale Samenwerking, Economie en Financiën. (vz. Martijn Hordijk)

Doe mee!
De CBZH vergadert jaarlijks ca. 5 keer; daarnaast komt elke werkgroep ca. 4 keer per jaar bijeen. We vergaderen van half zeven tot half negen in het Provinciehuis te Den Haag, vlakbij station Den Haag CS waar je gratis kunt parkeren. Na afloop drinken we vaak nog een glas in een nabij gelegen café. Naast politieke discussie waarderen we gezelligheid en een goede onderlinge band.

Wil je meedoen met de CBZH? Wil je meer weten? Stuur een email naar een van de hiervoor genoemde werkgroepvoorzitters of naar ahgversluis@yahoo.com

 

Contact

Voorzitter
Anton Versluis
e: ahgversluis@yahoo.com

Secretaris
Marianne van Wilgenburg
e: mvwilgenburg@hetnet.nl

Voorzitter werkgroep Veiligheid en Defensie
Marieke Mol
e: m.s.mol@gmx.de

Voorzitter werkgroep Europa en Internationale Betrekkingen
Mireille de Jonge
e: mmjdejonge@gmail.com

Voorzitter werkgroep Internationale samenwerking, Economie en Financiën
Martijn Hordijk
e: m.hordijk@cnv.nl

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.