Hart voor Alblasserdam (2014 - 2018)

De afgelopen jaren waren economisch moeilijke tijden. Toch staat Alblasserdam er als gemeente goed voor. De begroting is op orde en er zijn veel zaken gerealiseerd, met als een van de hoogtepunten de start van de bouw van het, door het CDA zo lang gewenste, zwembad. De komende jaren zullen we als gemeente zware verantwoordelijkheden krijgen. Het CDA treedt die uitdaging met overtuiging tegemoet. Overtuigd dat we dit samen aankunnen met hart voor Alblasserdam.

Onze christendemocratische politiek is gebaseerd op de Bijbel. Daaruit halen we inspiratie voor ons handelen en spreken. We werken daarom aan rechtvaardigheid, omdat iedereen er mag zijn in Alblasserdam en tot haar/zijn recht mag komen. We werken aan solidariteit, opdat niemand langs de kant hoeft te staan of alleen zijn problemen hoeft op te lossen als zij/hij dat niet kan. We staan voor rentmeesterschap, dus voor een duurzaam Alblasserdam waarin we geen problemen nodeloos naar de toekomst schuiven maar nu onze verantwoordelijkheid nemen. En tenslotte staan we voor gespreide verantwoordelijkheid, omdat we vinden dat iedereen die dat kan een steentje moet bijdragen aan de gemeenschap.

Allemaal, inwoners van Alblasserdam, waar we ook geboren zijn en wie onze ouders ook zijn, we leven samen en hebben hart voor Alblasserdam.

Het CDA belooft dat het zich zal blijven inzetten voor de vitaliteit en zelfstandigheid van Alblasserdam. We willen daarbij ruimte geven aan iedereen die dit wil ondersteunen en hieraan een bijdrage wil leveren. Het CDA hecht daarnaast veel waarde aan goede contacten tussen gemeentelijke overheid, maatschappelijke instellingen, verenigingen en kerken in Alblasserdam.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.