07 januari 2022

Afvalstoffen in Albrandswaard: CDA stelt vragen

De afgelopen dagen zijn er op diverse media berichten te zien over de afvalstoffenheffing in Albrandswaard, en de stijging daarvan. Als CDA zijn we ons hier bewust van, en zijn er ook een heleboel zaken die voor ons onlogisch lijken. Daarom stellen we vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders!

Allereerst willen we weten hoe het College kijkt naar de maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom de afvalstoffenheffing. Er zijn veel berichten en reacties geweest, inclusief een petitie. Wat vindt het College daarvan? 

Wat zijn op dit moment de scheidingscijfers van de nascheiding bij Irado (het afvalverwerkingsbedrijf)? Kunnen we hiervan leren, en kan worden onderzocht of het toch weer mogelijk wordt om PMD apart te scheiden, om die cijfers wellicht te verbeteren?

Als CDA zien we dat de inkomsten uit alle activiteiten vrij laag zijn. Hoe kan het dat de vergoedingen voor papier, kleding, glas, en de vergoeding vanuit het afvalfonds of 'vermarkt PMD' veel hoger zijn. Kan het College toelichten waarom dit zo is?

Lees hieronder verder!

 

We zien dat het in Albrandswaard praktisch onmogelijk is om afval goed te kunnen scheiden. Kan onderzocht worden of er bijvoorbeeld een variabel tarief toegepast zou kunnen worden? De meeste vuilnisbakken zitten namelijk voornamelijk vol met PMD (plastic, metaal, drinkpakken). We zijn benieuwd naar de mening van het College hierover.

Vroeger werd de BTW niet toegerekend aan de afvalstoffenheffing, omdat dat (deels) via het BTW-compensatiefonds werd gecompenseerd. We vragen ons als CDA af of het niet mogelijk is om dit weer toe te passen.

En ten slotte, is er al meer bekend over de BTW vanuit Irado en de BAR NV? Leidt de BAR NV tot een kostenverhoging van 21% door de BTW? Is de Raad hierover al geïnformeerd?

We zien de boosheid die is ontstaan door de berichten rondom de afvalstoffenheffing. Met deze vragen onderzoeken we of we de Albrandswaarders kunnen helpen met deze situatie!

- Lennard Goudriaan, Raadslid 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.