12 januari 2018

Albrandswaard: de mooiste gemeente van Nederland! - Verkiezingsprogramma VII

Gemeenten zijn belangrijke lokale dienstverleners voor hun inwoners. Veel voorzieningen voor sport, welzijn, onderwijs en groen worden vormgegeven en in standgehouden door de gemeentelijke overheid.

Het CDA maakt zich zorgen over de genomen harde maatregelen door de rijksoverheid en de negatieve & individualistische toonzetting van het debat daaromtrent. Het CDA wil dat graag anders doen in Albrandswaard. Dingen anders doen en anders inrichten betekent keuzes maken door datgene te behouden wat noodzakelijk is en datgene anders te doen wat mogelijk is. Belangrijke voorzieningen moeten gewoon beschikbaar blijven voor onze inwoners en Albrandswaard voert daarin als gemeente de regie. Het biedt dus kansen om dingen beter te doen in de toekomst, samen met onze inwoners. Het maken van keuzes biedt kansen voor de toekomst!

De toekomst begint bij onze jeugd. Jong en oud  moeten in staat worden gesteld om in een veilige, groene en gezonde omgeving op te groeien en te leven. Dit betekent: goed wonen voor iedereen van 0 tot 100 met een gevarieerd en passend aanbod van woningen en voorzieningen. Het CDA vindt het belangrijk dat er voldoende aanbod van voorzieningen voor de jeugd in de gemeente is. Ook in Portland. Zowel jong als oud is het er over eens dat er een plek voor de jeugd moet zijn. Dit voorkomt overlast, irritatie en verveling in de wijk en maakt dat de jeugd een plek krijgt die zij verdient.

Maatschappelijke voorzieningen zijn belangrijk voor al onze inwoners, zeker als zij een maatschappelijk belang dienen daar waar het gaat om educatie, welzijn en/of sport.

Veel van deze voorzieningen worden niet gespaard bij de bezuiningsronden.  Daarom moeten we keuzes maken en dingen anders doen. De kanteling geldt daarbij niet alleen voor de voorzieningen in het kader van het sociaal domein, maar voor alle voorzieningen die het maatschappelijk belang voor onze inwoners dienen. Voor het CDA staat daarbij de inhoudelijke kwaliteit van de voorzieningen en de dienstverlening aan de inwoners centraal.

Voor het CDA is één  ding klip en klaar: het is tijd om Albrandswaard met elkaar mooier en beter te maken, nu we met zijn allen kunnen constateren dat de financiële storm is gaan liggen en Albrandswaard weer met vertrouwen naar de toekomst kan kijken.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.