16 november 2015

Algemene Ledenvergadering november 2015

Op  donderdagavond 12 november j.l. was er weer de halfjaarlijkse Algemene LedenVergadering. De opkomst was naar tevredenheid. Naast de gebruikelijke agendapunten was er speciale aandacht voor de benoeming van twee nieuwe bestuursleden, te weten Sander van der Kaaij en Bert van de Ven. Zij gaan zich met name richten op het bereiken, boeien en binden van de jeugd voor de toekomst van het CDA Albrandswaard. 

Daarnaast was er veel aandacht voor de ontwikkelingen in de gemeenteraad van de afgelopen tijd. Zowel onze demissionaire wethouder Mieke van Ginkel-van Maren als fractievoorzitter Gerard Schuitemaker lichtten het verloop tot dit debacle toe. Met name de woorden vertrouwen, waarden en geloofwaardigheid speelden een grote rol in de val van de coalitie. Vóór 1 december a.s. is de deadline voor een nieuwe coalitie.

Na de pauze hield prof. dr. Lucas Meijs een boeiend betoog over het CDA en de participatiemaatschappij. Lucas is een Nederlands hoogleraar Volunteering, Civil Society and Businesses aan de vakgroep Business-Society Management aan de Erasmus Universiteit en professor Strategic Philanthropy bij het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy.

De volgende Algemene Ledenvergadering is op 9 juni 2016.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.