02 november 2016

ALV 10 november a.s. met Rien Fraanje

Op 10 november a.s. houdt het CDA Albrandswaard haar halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering vanaf 19.30 uur in de Maranathakerk te Rhoon.

Bijzonder aan deze avond is dat er vanaf 20.15 uur een openbaar gedeelte plaats zal vinden met een bijzondere gastspreker, te weten de heer Rien Fraanje.

Rien Fraanje is momenteel directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Daarvoor heeft hij diverse bestuurs- en adviesfuncties bekleed. Tevens is hij nog o.a. lid van de deelraad van Amsterdam Nieuw-West namens het CDA.

Zijn betoog van die avond gaat over gemeentelijke fusie en intensieve gemeentelijke samenwerking. Hij heeft onderzoek gedaan naar de effecten van gemeentelijke fusie en de vraag of intensieve gemeentelijke samenwerking (zoals bij ons in BAR-verband) daar een alternatief voor kan zijn. Hij zal bespreken waar we in BAR-verband op mogen rekenen de komende jaren. Vragen die ook aan de orde komen zijn: wat moet er gebeuren om van de BAR een succes te maken en wat zou het uitmaken c.q. wat voor gevolgen zou het hebben als we een BAR-gemeente worden?

Vanaf 20.15 uur zijn dus ook niet-leden van harte welkom op deze avond. Graag zien wij u volgende week donderdagavond. De koffie staat klaar vanaf 20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

Besloten gedeelte:

1.            opening;

2.            vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 9 juni 2016;

3.            vaststellen begroting;

4.            ontwikkelingen in de gemeenteraad;

5.            w.v.t.t. en rondvraag;

6.            pauze;

Openbare gedeelte:

7.            lezing Rien Fraanje over gemeentelijke fusies en intensieve gemeentelijke samenwerking
               en waar we als BAR op mogen (en/of kunnen) rekenen de komende jaren;

8.            gelegenheid voor het stellen van vragen;

9.            sluiting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.