11 januari 2017

ALV én Nieuwjaarsreceptie 19 januari 2017

Donderdagavond 19 januari a.s. is er weer een Algemene Ledenvergadering. Het bijzondere van deze avond is dat er gelijktijdig de Nieuwjaarsreceptie gehouden wordt. Beiden worden gehouden in de Brinkhoeve te Poortugaal en begint om 20.00 uur, de zaal is om 19.45 uur open.

Naast de traditionele nieuwjaarspeech van onze voorzitter en de toost op 2017 hebben wij deze avond tevens een aantal belangrijke agendapunten die zijn blijven liggen van de ledenvergadering in november j.l. zoals o.a. de presentatie van de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

De agenda ziet er dan ook als volgt uit:

1.            opening en toost op het nieuwe jaar

2.            vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 10 november 2016

3.            presentatie voorbereidingen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

4.            huidige stand van zaken rondom het Buytenland van Rhoon door Sander

5.            in en uit de Gemeenteraad door Gerard en Han

6.            w.v.t.t. en rondvraag

7.            sluiting

Alle reden dus om te komen. Graag zien wij u op 19 januari a.s.!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.