29 mei 2015

Armoedebeleid

Armoedebeleid

De recente ontwikkelingen maken herijking van het armoedebeleid noodzakelijk. Onze wethouder Mieke van Ginkel-van Maren heeft ook toegezegd in september 2015 met een notitie te komen. 

Het beroep op armoedeondersteuning groeit en de veranderingen in de wet- en regelgeving (Rijksbeleid) leiden over de hele linie tot nadelige finaciële effecten.

Wel wordt het veel te gemakkelijk gemaakt om schulden aan te gaan. Scholieren en studenten worden zelfs gedwongen schulden aan te gaan. Door het gemak en de vanzelfsprekendheid van het aangaan van schulden worden dit de toekomstige klanten van de schuldhulpverlening.

Voor mensen die niet (meer) kunnen werken moeten er goede voorzieningen zijn. Mensen die op de armoedegrens leven hebben vaak meerdere problemen. Het CDA Albrandswaard  vindt dat die mensen moeten worden geholpen bij het oplossen van hun problemen.

Maar Armoedebeleid vraagt meer dan een financiele afweging. Er is meer dan alleen een financiële invalshoek. Hoe belangrijk ook, financiële ondersteuning is een middel, maar geen doel op zich. Een meer integrale benadering, gericht op activering van maatschappelijke betrokkenheid heeft dan ook onze instemming. Perspectief bieden en investeren in wegen die uit de armoede leiden zijn nog belangrijker dan het bieden van financiële ondersteuning. Denk daarbij aan scholing, maar ook aan vrijwilligerswerk en zorg voor mensen in je omgeving.

De praktijk wijst uit dat mensen tot hun recht komen als ze een betekeninsvolle bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving. Meedoen in de samenleving vindt het CDA Albrandswaard dan ook het belangrijkste doel! Meedoen óók voor kinderen. We vinden het belangrijk dat álle kinderen (arm of rijk) mee kunnen doen op scholen en sportorganisaties.

door Gerard Schuitemaker, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.