26 maart 2020

Bericht rondom Coronavirus

Beste lezers,

Het zijn rare en onzekere tijden. Het Coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Hier in Nederland, ook in onze eigen gemeente Albrandswaard, merken we daar veel van. Ook in onze gemeente zijn mensen besmet met het Coronavirus. De impact is groot. We denken natuurlijk allereerst aan de mensen die zelf aan het Coronavirus lijden of daar in hun directe omgeving mee te maken hebben, zeker ook in Albrandswaard.

Maar de gevolgen zijn nog veel groter. We kunnen niet meer naar school, onze opleiding, ons werk. Winkels sluiten hun deuren, de kerkdiensten kunnen niet meer worden bezocht, de repetities van de muziekvereniging en de trainingen van sportverenigingen liggen stil, niet meer op bezoek bij familieleden in De Klepperwei, Hoge Werf, de TBS-kliniek of Antes. Het is om somber van te worden. Ook de gemeenteraad vergadert niet meer, in ieder geval niet tot 6 april. Burgemeester Jolanda de Witte houdt de raad goed op de hoogte over de maatregelen die ook binnen onze gemeente worden genomen en we denken nu na over de manier waarop we de komende maanden met elkaar doorkomen. Het leven gaat immers ‘gewoon’ door: bepaalde besluiten moeten worden genomen, in juni moet de voorjaarsnota worden behandelen en daarnaast moet ook de nieuwe wethouder van Leefbaar Albrandswaard, dhr. Ronald Schneider, officieel worden benoemd. Het is zoeken naar manieren om deze vreemde tijd te overbruggen. Ondanks alle problemen en negatieve aspecten van deze crisis, zien we binnen onze gemeente toch ook veel mooie en bijzondere dingen gebeuren. Ondernemers en winkeliers die zich in willen zetten voor kwetsbare mensen en hun verantwoordelijkheid nemen om een zo veilig mogelijke omgeving te bieden voor hun klanten, speciale groepsapps die in wijken worden opgezet om een extra oogje in het zeil bij mensen die niet meer de straat op kunnen of durven, de klokken die op woensdagavond luiden voor iedereen die met het Coronavirus te maken heeft en in verbondenheid met elkaar, opbeurende berichtjes via sociale media: allemaal initiatieven die de saamhorigheid binnen onze gemeente verder versterken en deze periode misschien net iets dragelijker kunnen maken. En dan al die mensen uit onze gemeente die werken de zorg: bij de huisartsen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen in de regio’s: het zijn helden die een ongelofelijk belangrijke rol spelen in deze tijd. Onvervangbaar!

Als CDA Albrandswaard vinden we het belangrijk dat we, juist ook in deze tijd, goed naar elkaar om blijven zien. We zijn blij dat we in een gemeente wonen waar dat al enorm veel gebeurt, gewoon uit eigen initiatief. Belangrijk is daarbij wel dat we ons ook houden aan de regels zoals die door het Kabinet bekend zijn gemaakt. Dat is misschien moeilijk in sommige gevallen, maar wel het enige wat helpt.

Samen komen we deze tijd door! Mocht u zelf behoefte hebben aan persoonlijk contact of informatie, schroomt u dan vooral niet om contact met ons op te nemen via sandervdkaaij@hotmail.com of m.v.ginkel@albrandswaard.nl

Met hartelijke groet namens fractie en bestuur van het CDA Albrandswaard,

Sander van der Kaaij – fractievoorzitter

Mieke van Ginkel – wethouder

Sandra Hek – afdelingsvoorzitter 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.