04 maart 2015

CDA-kamerlid Jaco Geurts bezoekt het Buytenland van Rhoon

Op donderdag 12 maart a.s. brengt het CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts van 16:00 uur tot 18:00 uur een bezoek aan het Buytenland van Rhoon. Geurts toonde zich namens het CDA de afgelopen tijd in de Tweede Kamer nauw betrokken bij de toekomst van het Buytenland door een aantal zeer constructieve moties in te dienen én zich te beijveren voor een correcte behandeling van het burgerinitiatief in de Tweede Kamer.

Tijdens het bezoek van Geurts zullen de boeren, de poldermeisjes, bestuurs- en fractieleden van het CDA Albrandswaard en afgevaardigden vanuit het CDA Zuid-Holland met Geurts in gesprek gaan over de meest recente ontwikkelingen rond het Buytenland van Rhoon, de behandeling van het burgerinitiatief, en de stappen die zowel provinciaal als landelijk gezet moeten worden om het Buytenland ook in de toekomst een polder te laten blijven waarin boeren een gezond agrarisch bedrijf kunnen runnen.

De boeren hebben, geheel in lijn met het advies van Veerman dat er meer ‘bottom up’ gewerkt moet worden, zélf een plan over de toekomst van de polder laten ontwikkelen bij het VNC (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap), waar de Albrandswaardse Gemeenteraad ruim een jaar geleden unanieme steun voor heeft uitgesproken.

Met het bezoek van Geurts aan het Buytenland hoopt het CDA Albrandswaard dit standpunt nogmaals te onderstrepen, en op die manier samen met de boeren verder te werken aan de toekomst van het Buytenland. Aan de invulling van het bezoek van Geurts wordt nog volop gewerkt. Als u vragen heeft, kunt u deze stellen via cdaalbrandswaard@gmail.com.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.