27 februari 2018

CDA lanceert Actieplan 'Wonen in Albrandswaard'!

Voor het CDA Albrandswaard is ‘wonen’ een topprioriteit, en lanceert daarom het ‘Actieplan wonen in Albrandswaard’. Albrandswaard heeft veel te bieden. Toch is de Albrandswaardse woningmarkt niet voor iedereen bereikbaar, zeker niet voor starters. Ook veel ouderen maken zich zorgen over hun woonvoorzieningen. In navolging van CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes lanceert het CDA Albrandswaard daarom het ‘Actieplan wonen in Albrandswaard’, want actie is meer dan noodzakelijk: wij maken werk van wonen! Het plan bestaat uit 6 speerpunten:

  1. De woonwensen van inwoners moeten centraal staan in het woonbeleid. Het CDA hecht waarde aan kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Woningen sluiten aan bij woonwensen en zijn levensloopbestendig.
  2. Het CDA ziet dat er in Albrandswaard een tekort is aan betaalbare huur en koopwoningen. Het CDA zet zich maximaal in voor starters: huur en koopwoningen in het lagere segment. Doorstroming binnen de woonmarkt is daarnaast een belangrijk speerpunt. Regionaal moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over het percentage sociale huurwoningen dat aan Albrandswaarders wordt toegewezen.
  3. Het CDA merkt dat veel ouderen zich binnen onze gemeente zorgen maken over hun woonvoorzieningen. De behoefte naar (professionele) zorg neemt toe en de zorgvraag wordt complexer. Er is meer vraag naar zorg op maat in combinatie met levensloopbestendige woningen. Het CDA wil ouderen die langer thuis blijven wonen en zorg nodig hebben beter faciliteren in het woonbeleid.
  4. Mantelzorgers vervullen steeds vaker een onmisbare rol in de zorg. Samenwerking tussen de gemeente, woningcorporatie, vrijwilligersorganisaties, welzijns- en zorginstellingen en kerken is daarbij voor het CDA een noodzaak.
  5. Voor het CDA is zorg dichtbij huis een belangrijke prioriteit voor alle drie de kernen. Voorzieningen zoals die nu door De Klepperwei worden geboden (zorg, recreatie, maaltijden) moeten behouden blijven op de huidige locatie. Zorg is wat het CDA betreft altijd aanwezig in de wijk. Zorgverleners staan daarbij zoveel mogelijk in direct contact met de mensen. Dat maakt het nodige maatwerk, de persoonlijke aandacht en onderling vertrouwen mogelijk!
  6. Naar de mening van het CDA is de gemeente geen projectontwikkelaar. Het CDA vindt wel dat de gemeente actief bij moet dragen aan het loskrijgen van de woningmarkt. De woningcorporaties moeten in staat gesteld worden om weer woningen te gaan bouwen.

Om te komen tot het nieuwe levensloopbestendige wooninitiatieven is visie en daadkracht nodig. Samen ontwikkelen we levensloopbestendige gemeente waar het goed wonen is, nu en in de toekomst. Daarom CDA. Gewoon doen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.