05 januari 2022

CDA maakt zich zorgen: Albrandswaard buitenspel gezet bij besluit opvang asielzoekers

Het CDA Albrandswaard heeft met gemengde gevoelens kennisgenomen van het bericht dat onze gemeente door middel van een aanwijzing van de regering 40 asielzoekers moet opvangen binnen onze gemeente. Wij delen de mening van burgemeester De Witte, dat de manier waarop deze verplichting vanuit het Rijk aan onze gemeente wordt opgelegd, onwenselijk is. Zowel de gemeenteraad als het college hebben in de besluitvorming volledig buitenspel gestaan en zijn niet in staat geweest om hun controlerende en vertegenwoordigende taken op een goede manier uit te voeren. Daarom stellen we ons als CDA de volgende vraag: kunnen we als gemeente nog vanuit gaan dat bij het Rijk en de Provincie nog steeds afspraak = afspraak geldt?

 

Het CDA signaleert dat dit namelijk veel vaker gebeurt: het is recent vaker voorgekomen dat onze gemeente is overruled door een hogere bestuurslaag in het nemen van moeilijke besluiten op moeilijke dossiers. Denk daarbij aan de aanwijzing voor woningbouw op locatie De Omloop, het plaatsen van windturbines bij het Vaanplein, GRIP 4 voor de Coronamaatregelen en nu de huisvesting van 40 asielzoekers. Allen besluiten die onze gemeente opgelegd heeft gekregen en waarbij noch de raad noch het college in de mogelijkheid zijn gebracht hier iets van te vinden.

Fractievoorzitter Sander van der Kaaij benadrukt: ''Dat wij kritiek hebben op de procedure, doet niets af aan het feit dat we als CDA vinden dat we als gemeente barmhartigheid moeten tonen en deze mensen op moeten vangen binnen onze gemeente. Uiteindelijk hebben deze asielzoekers part noch deel aan de bestuurlijke discussies die worden gevoerd. Als wij hen als gemeente een dak boven het hoofd kunnen bieden, dan moeten we dat zeker doen. Op een verantwoorde en goede manier.''

We hebben kritiek op de procedure, maar de asielzoekers zijn geen onderwerp van discussie. Als Albrandswaard hen een dak boven het hoofd kan bieden, dan moeten we dat zeker doen.

 

Het CDA stelt daarom voor om met een brief, bij voorkeur ondertekend door de hele Gemeenteraad en het College, uit te spreken bij het Ministerie en bij de Veiligheidsregio dat we het totaal niet eens zijn met deze gang van zaken. Overheden moeten niet op deze manier met elkaar omgaan, maar respect hebben voor wederzijdse bevoegdheden. Bij ieder besluit moet gekeken worden naar wat er mogelijk is, maar ook zeker naar wat er onmogelijk is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.