03 mei 2021

CDA zet duurzaamheid op de agenda

Het CDA Albrandswaard heeft, samen met het College en de Gemeenteraad, de afgelopen jaren hard ingezet op duurzaamheid. Diverse initiatieven op het gebied van duurzaamheid zijn ook uitgevoerd. Maar zonder een overkoepelend programma: dat kan anders! Om het bewustwordingsproces in het belang van duurzaamheid, het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie een extra impuls te geven, dient er een programma en een bijbehorende realistische uitvoeringsagenda opgesteld te worden. 

Bij het opstellen van de 'Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2021-2025' is gekozen voor een aanpak waarbij we werken met algemene uitgangspunten, die op het geheel van toepassing zijn. Er zijn verschillende thema's genoemd, en per thema is aangegeven wat de (1) doelstellingen, (2) acties), (3) planning en (4) kosten zijn die horen bij de diverse initiatieven tot 2025 en verder. Duurzaamheid vraagt om visie en inzet, ook op de langere termijn!

De uitvoeringsagenda is een feit; de opgave voor de komende jaren is in beeld gebracht. Tijd om in Albrandswaard invulling te geven aan de opgave voor duurzaamheid. In het belang van onze inwoners, en onze toekomstige generaties. Kwestie van doorpakken!

Lennard Goudriaan, Raadslid CDA 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.