14 december 2015

Dankwoord Mieke van Ginkel-van Maren

Op maandagavond 7 december j.l. namen drie wethouders afscheid in De Brinkhoeve waaronder ikzelf. Burgemeester Hans Wagner sprak warme woorden en daarna mocht ik als oud wethouder zelf het woord richten aan de volle zaal. Even een terugblik op wat is geweest, een spannend avontuur.

Jammer dat het zo snel moest stoppen terwijl we in korte tijd al zoveel hebben bereikt. En wat vervelend is het dat Albrandswaard nu in minder goede betekenis wordt genoemd door de politieke commotie die is ontstaan door het uiteenvallen van de coalitie. Wij hechten aan de zelfstandigheid van Albrandswaard en willen die graag zo houden.

Uiteraard was het ook een goed moment om iedereen te bedanken die heeft meegewerkt en samengewerkt aan de doelen van de coalitie met "meedoen werkt". Ik denk hierbij aan alle betrokkenen waaronder de ambtenaren van het regieteam en de BAR, de sportverenigingen, maatschappelijke adviesraad, SWA maar ook en vooral aan onze eigen fractie, bestuur en achterban van het CDA, aan Gerard Schuitemaker en Han van Toornburg.  Zij pakken nu de oppositierol op en ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat op een goede en constructieve manier doen waardoor er in 2018 zeker weer nieuwe mogelijkheden zijn voor het CDA.

Nogmaals dank aan iedereen die het afscheid heeft bezocht of mogelijk heeft gemaakt. Ook aan de mensen die er niet bij konden zijn maar die mij hebben gebeld of geschreven. Het was hartverwarmend. Dit zorgt ervoor dat ik het verleden kan loslaten en de met beide handen de toekomst kan grijpen! Ik wens u allen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling en hoop u snel weer te zien in ons mooie groene dorp Albrandswaard.

Hartelijke groet, Mieke

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.