19 februari 2019

Emmastraat Poortugaal: voortvarend aan de slag!

In de vergadering van Beraad & Advies Ruimte van 18 februari jl. kwam de ontwikkeling van de Emmastraat aan bod. Een onderwerp waar de raad al jaren over praat. Inspreker Hans den Ouden van de winkeliersvereniging verklaarde zich groot voorstander van de ontwikkeling van de Emmastraat, met het oog op de verlevendiging van het dorp, het creeeren van woonruimte en de vestigingsmogelijkheden voor ondernemers.

Het CDA bracht in dat de huidige situatie afbreuk doet aan de entree van het centrum van Poortugaal. Het mooie dorpscentrum heeft bovendien een revitalisering nodig. Daarom is het CDA blij dat er nu een plan ligt om het leegstaande kavel aan de Emmastraat te ontwikkelen. Het project heeft een aantal zorgpunten gekend, met name rondom het parkeren, mobiliteit, effecten voor de al bestaande leegstand en de impact van het project qua omvang. Bovendien zijn er zorgen over de overlast bij de bouw. Het CDA heeft echter geconstateerd dat een lang en zorgvuldig traject van voorbereidingen plaats heeft gevonden. Het college heeft de diverse zienswijzen zorgvuldig meegewogen en meegenomen in hun beslissingen. Zo zijn onder andere de zorgen rond het parkeren te harte genomen en is er een gedegen extern onderzoek gedaan naar de parkeerdruk. Ontwikkelen is keuzes maken en niet iedereen zal 100% zijn zin krijgen. Daarom heeft het CDA het college opgeroepen om voortvarend aan de slag te gaan met de ontwikkeling en daar bovendien de omgeving goed bij te blijven betrekken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.