24 augustus 2017

Extra Algemene Ledenvergadering 5 september 2017

Op 5 september a.s. is er een extra algemene ledenvergadering i.v.m. de komende Gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

De vergadering is in De Haven te Poortugaal en begint om 20.00 uur, de zaal is om 19.45 uur open.

Zoals u ziet zullen er in deze vergadering twee belangrijke zaken aan de orde komen namelijk:

Het kiezen van de lijsttrekker en het definitief vaststellen van de kandidatenlijst voor wat de verkiesbare plaatsen aangaat. Dit gedeelte van de agenda zal dan ook geleid worden door de vertrouwenscommissie die na het voeren van gesprekken met de diverse kandidaten een conceptlijst heeft opgesteld. Nadat deze lijst is vastgesteld zal hij aangevuld worden met kandidaten die te kennen hebben gegeven er wel op te willen staan maar niet op een verkiesbare plaats.

Daarnaast zal de commissie die het verkiezingsprogramma  heeft voorbereid een eerste grove versie daarvan presenteren, waarop door u gereageerd kan worden. Aan de hand daarvan zal het geheel verfijnd gaan worden om in een volgende extra ledenvergadering medio eind september te komen tot een definitieve versie samen met het vaststellen van de dan complete kandidatenlijst.

Als bestuur doen wij een beroep op u om deze ledenvergadering te bezoeken en zodoende mee te denken en te beslissen over de komende raadsperiode voor wat ons CDA betreft! Los daarvan betekent uw komst  ook een enorme stimulans en steun in de rug voor die kandidaten die zich bereid hebben verklaard om de belangen van het CDA-gedachtegoed de komende jaren in onze gemeente gestalte te willen geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.