27 januari 2018

Familie en gezin: waardevol voor onze samenleving!

Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. Families vormen het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien.

Gezinnen staan letterlijk midden in de samenleving en krijgen te maken met alle facetten ervan. Ze maken gebruik van de voorzieningen, scholen, sport, recreatie en spelvoorzieningen. Met elkaar vormen we de samenleving en vinden we normen en waarden belangrijk.

Ook de zorg is een aspect waar we mee te maken krijgen, de zorg voor jong en oud. Wij hebben aandacht voor de mantelzorgers want de zorg in Nederland en dus ook in Albrandswaard zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van deze mantelzorgers.

Met het grootste deel van al onze jongeren gaat het ontzettend goed: ze zijn gezond, doen naar vermogen mee op school, hebben een rijk sociaal leven en voelen zich goed. Maar met sommige kinderen gaat het minder goed. Wij komen op voor deze kinderen.

De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen ook daarom pleiten we voor verkeersveilige speel- en schoolroutes.

De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij.

Het CDA wil actief handen en voeten geven aan armoedebestrijding in onze gemeente. Alle initiatieven daartoe verdienen steun.

Verenigingen zijn de ruggengraat van onze gemeente. Sportverenigingen, koren, muziekverenigingen, toneelverenigingen, vrijetijdsverenigingen: talloze vrijwilligers zetten zich in voor deze verenigingen.

Cultuur is voor het CDA waardevol. Verenigingen moeten kunnen rekenen op de gemeente, zeker wanneer zij activiteiten voor de gemeenschap organiseren. Het CDA wil meer geld beschikbaar stellen voor cultuur. Om de toegang tot cultuur voor ieder kind mogelijk te maken, moet er in onze gemeente een jeugdcultuurfonds in het leven worden geroepen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.