02 december 2017

Groen: het visitekaartje van Albrandswaard! - Verkiezingsprogramma I

Albrandswaard is met recht een gemeente tussen groen en stad. Met unieke polders en grienden heeft Albrandswaard veel om te koesteren. Het CDA heeft zich de afgelopen vier jaar voortdurend ingezet voor het Buytenland van Rhoon. Door intensief contact met boeren, onze Tweede Kamerleden in Den Haag hebben wij hen zoveel mogelijk proberen te steunen in hun strijd voor een polder waarin boeren een gezond commercieel agrarisch bedrijf kunnen runnen. Als CDA staan wij nog steeds vierkant achter het door de boeren zelf opgestelde VNC-plan. Een polder waarin commerciële agrarische activiteiten hand in hand gaan met recreatie. Wij willen daar, ook richting de provincie, pal voor staan. Ook de komende periode blijven wij ons voor het Buytenland inzetten.

De combinatie van natuur, horeca en bebouwing maakt onze gemeente uniek. Zorgboerderij De Buytenhof, midden in een polder vol prachtige agrarische natuur, op fietsafstand van Klein Profijt en een aantal schitterende herenboerderijen. Albrandswaard is een bezoek waard! Wij willen als CDA daarom samen met lokale ondernemers, boeren en andere belanghebbenden Albrandswaard op de kaart zetten met behulp van apps, routes en citymarketing.

Toch zit groen niet alleen in onze polders. Voor onze inwoners wordt groen het meest tastbaar in hun eigen wijk. Het groenonderhoud in onze kernen is een belangrijk speerpunt. Als CDA willen we daar, samen met de inwoners van de wijk, meer werk van maken: goed onderhouden groen is een visitekaartje van een straat of wijk. Groen wordt daarnaast nog weleens verstoord door hondenpoep in plantsoenen. Het CDA is daarom voor het invoeren van hondenbelasting. De opbrengsten hiervan worden gestoken in extra groenonderhoud en punten waar hondenbezitters zakjes kunnen krijgen om hondenpoep op te ruimen.

Wij koesteren daarnaast onze parken, en willen deze ‘groene longen’ voor onze kernen behouden. Een belangrijke groene long is het huidige A4-trace. Wat het CDA betreft wordt ingezet op een ondergrondse aanleg van de A4, waarbij de huidige groene functie van het trace in stand blijft en verder kan worden ontwikkeld. Waterafvoer is eveneens een belangrijk speerpunt. Knelpunten in waterafvoer en riolering willen we aanpakken. 

Groen betekent voor ons ook duurzaam. Het CDA streeft naar een balans tussen mens, milieu en economie, zodat wij ook onze gemeente goed achter kunnen laten voor onze kinderen. Met een groot aantal ondernemers binnen onze gemeente hechten wij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen. Dit betekent dat de bedrijfsactiviteiten zich expliciet richten op het bereiken van een duurzame samenleving. Als gemeente moeten we onze verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie. Dit willen we met duurzame initiatieven als zonnepanelen door middel van cofinanciering mogelijk maken. Wij zijn tegen de plaatsing van windturbines binnen onze gemeente. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.