03 mei 2021

Het CDA over De Omloop

Op 26 april heeft het CDA Albrandswaard in de raadsvergadering aangegeven akkoord te gaan met het collegevoorstel rond het verplaatsen van de voetbalvelden, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Verenigingen en omwonenden hebben recht op duidelijkheid. En wat het CDA betreft kunnen we die geven, als we maar durven te kiezen! De Rand van Rhoon is voor het CDA niet controversieel als locatie voor de verenigingen. Dat staat ook in het Coalitieakkoord, en kan daarom niet verrassen.

Verenigingen en omwonenden hebben recht op duidelijkheid. Wat het CDA betreft geven we die, als we maar durven te kiezen!

De financiële onderbouwing is voor het CDA een zeer belangrijk aandachtspunt. Tijdens een vertrouwelijke bijeenkomst is de gemeenteraad hierover uitvoerig bijgepraat door het college. Het CDA concludeert, naar aanleiding van dit gesprek, dat er ook financieel gezien geen obstakels zijn om voor deze variant te gaan. Fractievoorzitter Sander van der Kaaij heeft in de Raadsvergadering een aantal oppositieleden kritisch bevraagd over wanneer onderzoek naar een locatie goed genoeg, objectief genoeg, of overtuigend genoeg is om een keuze te maken. Een antwoord op deze vraag bleek lastig. Een ''externe'' partij zou het moeten doen? We hebben een berg met studies naar locaties voor de sportvelden, maar dat is blijkbaar nog steeds niet afdoende. Keuzes zijn nodig, wat het CDA betreft. Maar dat vraagt wel politiek lef!

Het grote voordeel van de locatie Omloopseweg Zuid, ligt wat het CDA betreft in het feit dat precies aan de andere kant van de weg waar voorheen de velden lagen, grootschalige ontwikkeling van woningen plaats gaat vinden. Dit is de ultieme kans om direct het hele gebied integraal te ontwikkelen, zeker ook op het gebied van infrastructuur en ontsluiting! Vroegtijdige participatie van de toekomstige bewoners van de laatste fase Essendael kan daarmee ook worden geborgd. Participatie is zeer belangrijk. Wat het CDA Albrandswaard betreft is de raad nu aan zet. Als er gekozen is voor een voorkeurslocatie, dan moet er daarna met omwonenden en belanghebbenden worden gekeken naar hoe dat dan het beste tot zijn recht kan komen.

Wil het CDA onze kostbare polders opofferen? Zeker niet. De waarde van landschap is deels objectief vast te stellen, maar bevat ook een subjectieve component: lees de ingezonden brief in De Schakel van afgelopen week van een bewoner uit de polder Albrandswaard, als reactie op de brief van dhr. Binder, die zich tegen de Rand van Rhoon als voorkeurslocatie uitsprekt. Het CDA Albrandswaard wil oprecht een goede, inhoudelijke keuze maken voor de beste locatie voor de verenigingen. Het coalitieakkoord vormt daarvoor een belangrijke basis, gecombineerd met alle studies die al gedaan zijn.

We moeten keuzes durven maken. Voor onze verenigingen en voor onze inwoners!

Sander van der Kaaij, fractievoorzitter CDA Albrandswaard

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.