02 maart 2018

Het CDA wil iets doen aan eenzaamheid!

Eenzaamheid is een probleem, ook in Albrandswaard, en daar willen wij iets aan doen!

Onderzoek geeft aan dat 40% van de volwassen bevolking zich eenzaam voelt*. Eenzaamheid is een negatieve situatie, gekenmerkt door gemis en teleurstelling. Het is een persoonlijke, subjectieve ervaring. Eenzaamheid kan emotioneel of sociaal zijn. Bijvoorbeeld als iemand betekenisvolle relaties mist met een bredere groep mensen zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling. Een intieme partnerrelatie kan sociale eenzaamheid niet opheffen.

CDA Tweede Kamerlid Lenny Geluk is zeer begaan met het lot van die eenzame ouderen. Zij heeft daarom een actieplan geschreven om dit probleem aan te pakken. Het plan bevat een aantal praktische oplossingen om elkaar te helpen, zodat mensen zich minder eenzaam hoeven te voelen. Zo wil zij laten zien dat er meer mogelijk is dan men soms denkt of durft.

Wij denken dat het ook in Albrandswaard mogelijk is om eenzaamheid terug te dringen door het volgende actieplan:

1)       Standaard huisbezoeken afleggen aan mensen die 75 jaar worden.

2)       Activiteitenfolders verspreiden bij de huisarts en als insteekfolder bij huis-aan-huisbladen.

3)       Diversiteit van activiteiten aanbieden: koffieochtenden, bingo, boekenclubs.

4)       Actieve rol kerkgenootschappen en maatschappelijke organisaties.

5)       Jongeren die aan ouderen binnen dezelfde gemeente les geven over computer en I-pad.

6)       Organiseer in de wijk een koffie inloopochtend, of bij iemand in de straat.

7)       Zet eenzaamheid op de agenda en houd het op de agenda van gemeenteraad en college.

8)       Gebruik de bibliotheek als ontmoetingsplaats om te lezen en internetten.

9)       Stuur een handgeschreven kaartje, een klein maar mooi gebaar.

Vind u ook dat er iets gedaan moet worden om eenzaamheid tegen te gaan? Stem dan op het CDA en laat ons in actie komen tegen eenzaamheid!

*Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD-en, CBS en RIVM, 2016; bewerkt door het RIVM

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.