24 oktober 2018

Het politieke seizoen nu echt begonnen!

Na een prettige periode van onderhandelen en een zomerreces met prachtig weer is het nieuwe politieke seizoen alweer een tijdje begonnen. En zo voelt het ook. Daar waar we in de maanden tussen de verkiezingen en het zomerreces toch vooral bezig waren met het bespreken van voorstellen van het ‘oude college’, zitten we nu dan echt zelf aan het roer. Met een collegeprogramma dat voltooid is en een begrotingsbehandeling die snel dichterbij komt, kunnen we van start. In het collegewerkprogramma, dat is aangehecht als ‘programma van de samenleving’ een de begroting, vinden we gelukkig een gedegen CDA-geluid terug. Met daarin veel aandacht voor de zorg, onze ouderen, woningbouw, sport, verenigingen, groen.. Samen met de VVD, Stem Lokaal en Leefbaar Albrandswaard mogen we dat programma verdedigen en toezien op de uitvoering ervan. De onderlinge sfeer, zowel binnen de fractie, als binnen de coalitie als geheel, als tussen het college en de coalitie is daarbij gelukkig heel goed te noemen. Er is onderling grote motivatie om er samen de schouders onder te zetten. Er komt daarbij behoorlijk wat op ons, maar zeker ook op onze (nieuwe) wethouders af. Het nieuwe Gemeentehuis, herontwikkeling van kantoorpanden tot appartementen, centrumontwikkeling in Rhoon en Poortugaal: het is goed om te merken dat er juist aan het begin van deze periode al zoveel initiatieven zijn om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken. Want dat onze gemeente een aantrekkelijke gemeente is, moeten we juist in deze periode waarin we op zoek gaan naar een nieuwe burgemeester, goed voor het voetlicht brengen! De komende maanden gaan de raad en de vertrouwenscommissie, waar alle fractievoorzitters deel van uitmaken, aan de slag met het opstellen van een profielschets, die in een openbare raadsvergadering begin december aan de Commissaris der Koning zal worden overhandigd. Een zorgvuldig proces, dat zich voor het grootste deel in vertrouwelijkheid af zal spelen. Daarnaast werken we toe naar de raadsvergadering van 5 november, waarin de eerste begroting van het nieuwe college zal worden behandeld in de raad. Lennard en ik zien uit naar de komende periode, samen met onze steunfractieleden Han en Bert! We houden u graag op de hoogte. Uiteraard kunt u eventuele vragen of opmerkingen altijd aan mij mailen: sandervdkaaij@hotmail.com. Ook telefonisch ben ik altijd te bereiken via 06-27340091

 

Graag tot ziens!

Sander van der Kaaij

Fractievoorzitter CDA Albransdwaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.