21 december 2021

Kerst 2021: vrede op aarde!

Sinds afgelopen zondag zit Nederland weer op slot. Daar waar we vorig jaar kerst allemaal hoopten dat het voor het eerst en voor het laatst zou zijn dat we kerst met een beperkt gezelschap moesten vieren, is de harde werkelijkheid dat het Coronavirus nog steeds niet klaar met ons is. De oprukkende omikron-variant maakt het noodzakelijk om de winkels te sluiten en het openbare leven praktisch stil te leggen. Geen kersttafel vol mensen, geen volle kerk tijdens de kerstnachtdienst, geen gezellig versierde winkelstraten vol mensen die de laatste inkopen nog snel doen. Het lijkt zo onwerkelijk, en het is zo moeilijk om te accepteren dat dit weer de realiteit is waar we op een goede manier mee om moeten gaan. Als CDA Albrandswaard denken we natuurlijk in het bijzonder aan al onze inwoners, onze lokale ondernemers, schoolkinderen, verenigingen, en iedereen die de gevolgen van deze maatregelen aan den lijve moet ondergaan. Allemaal hebben we behoefte aan warmte, geborgenheid, een luisterend oor en met Kerst in het bijzonder aan een goede boodschap! Wat is het dan wrang wanneer dat juist met kerst maar zo beperkt kan.

 

Wij hopen als CDA Albrandswaard dat we elkaar juist in deze donkere tijd vast zullen houden. Niet demonstreren, niet provoceren, niet je eigen grondrechten hoger achten dan die van een ander: samen de schouders eronder zetten! Alleen zo komen we verder. En een open oor is dan niet genoeg: het moet gaan om een open hart. Om verdraagzaamheid. We leven niet in een dictatuur, we worden niet onderdrukt door onze overheid: we proberen samen een crisis te lijf te gaan. Dat vraagt soms om hele moeilijke maatregelen die ons raken, maar het vraagt vooral om inzet en verdraagzaamheid. Als CDA Albrandswaard hebben we vertrouwen in onze landelijke en lokale overheid om de goede keuzes te maken. Omzien naar elkaar door het creëren van een veilige situatie staat daarbij voorop. Burgemeester De Witte heeft dat herhaaldelijk goed en duidelijk uitgelegd. Vaccineren helpt en is nodig, de gemeente mag daarin haar positie ook bepalen: het is nodig dat we daarin allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen.

 

Als CDA Albrandswaard hopen we dat ondanks deze donkere tijd, het licht mag stralen tijdens kerst. Licht uit een kribbe, in een stal die stond in Bethlehem, waar in een stille nacht Jezus werd geboren. Niet voor zichzelf maar voor ons kwam hij naar de aarde. Om vrede en verdraagzaamheid te brengen. Laten we dat aan elkaar doorgeven, en als goed voornemen voor 2022 bij ons dragen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.