02 juni 2021

Niet weglopen, maar doorpakken!

Het CDA geeft, samen met coalitiepartners StemLokaal, VVD en Leefbaar Albrandswaard, hierbij een verklaring over de gebeurtenissen in de gemeenteraad van Albrandswaard over de verplaatsing van Sportpark 'De Omloop'.

Op maandag 31 mei 2021 is in de gemeenteraad van Albrandswaard gesproken over de verplaatsing van 'De Omloop'. Dit dossier staat al jaren op de agenda van de Raad. De coalitie van CDA, StemLokaal, VVD en Leefbaar Albrandswaard heeft moeten constateren dat de oppositie in dit debat helaas vooral een gebrek aan vertrouwen in het College uitte. Ook zijn er uitspraken gedaan over wantrouwen op het gebied van de informatieverstrekking aan de Raad, en zelfs, stuitend genoeg, in de sfeer van persoonlijke integriteit.

Tijdens de stemming voelden de partijen EVA, NAP en VVA zich zelfs genoodzaakt om de vergadering tijdens de stemming te verlaten, om op die manier hun stem niet te hoeven uitbrengen. Als coalitie betreuren we deze houding ten zeerste. Het nemen van besluiten in het belang van de Albrandswaarders is de belangrijkste taak van ons, als Gemeenteraad. Het politieke debat vormt daarvoor de basis, en kwalitatief goede besluitvorming staat voor de coalitie net zo hoog in het vaandel, als voor iedere andere partij. Politieke afwegingen kunnen leiden tot andere keuzes. Zo werkt het politieke proces nou eenmaal.

In aanloop richting een coalitieakkoord heeft de coalitie in wording onderhandeld over een aantal onderwerpen. Ook dat is een logisch onderdeel van het proces. De locatie van De Omloop heeft daar ook op de agenda gestaan. Buiten deze coalitieafspraak, hebben de coalitiepartijen allen het voorstel beoordeeld op inhoud, kritische vragen gesteld aan het College waar nodig, en het debat gevoerd. Respect voor wederzijdse meningen, hoe verschillend ze ook zijn, moet daarbij altijd voorop staan. Niet op de persoon, maar op de inhoud.

Wat niet bijdraagt aan een constructief, inhoudelijk debat, is het weglopen voor je verantwoordelijkheid, zoals dat door EVA, NAP en VVA letterlijk is gedaan tijdens de stemmingen bij de laatste vergadering van de Raad. Desalniettemin zijn we blij dat er, na jaren van onduidelijkheid, een heldere keuze is gemaakt, en de verenigingen spoedig weer kunnen sporten op de hoogwaardige faciliteiten die WCR en VV Rhoon verdienen! Een van de belangrijkste beloften uit ons coalitieakkoord, is daarmee ingelost.

De coalitie stelt: niet weglopen, maar doorpakken! 

De Coalitie roept de oppositiepartijen op om oog te blijven houden voor onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als Raad, en respectvol met elkaar om te gaan. Laten we elkaar blijven zoeken op de inhoud. Laten we maar mogelijk voorstellen inhoudelijk verbeteren. Maar boven alles: laten we gebruik maken van ons bijzondere recht om namens onze inwoners besluiten te nemen, en daar door middel van stemming openlijk voor uit te komen!

Namens de Coalitie,

CDA - Sander van der Kaaij,

Stem Lokaal - Wendy Verduyn

VVD - Jolanda Ram

Leefbaar Albrandswaard - Ton Vuik

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.