01 mei 2015

Nieuwsbrief mei 2015

Veranderingen Maatschappelijke Ondersteuning

Weet u dat de gemeente nu verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van zorg voor langdurig zieken en ouderen? Het gaat om taken die geen medisch karakter hebben, zoals dagbesteding (inclusief vervoer) en individuele begeleiding, beschermd wonen en ondersteuning voor mantelzorgers. Zorg en ondersteuning worden minder vanzelfsprekend. De gemeente kijkt meer dan voorheen naar wat langdurig zieken en ouderen zelf kunnen. Het uitgangspunt is echter wel dat wie het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet redt, op hulp kan rekenen.

Ideeën

Heeft u een geweldig idee voor Albrandswaard dan horen wij dat graag! Wij merken regelmatig dat er in de dorpen veel ideeën zijn die Albrandswaard beter kunnen maken, maar dat u wellicht te weinig de kans krijgt om uw ideeën onder de aandacht te brengen! Wij willen dat alle goede ideeën worden gebundeld om ons te inspireren en te verbeteren.

Financiën

Er verandert veel bij de gemeente. Er zijn nieuwe taken bijgekomen terwijl er tegelijkertijd vanwege de bezuinigingen minder budget is voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. Wij staan dus voor de uitdaging om de juiste financiële keuzes te maken. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij het maken van die keuzes. Keuzes als: gaan we de gemeentelijke belastingen verhogen of juist verlagen. Of trekken we extra geld uit voor de aanleg van kunstgrasvelden? Waar geeft u prioriteit aan?

Wilt u reageren reageren? Neem dan contact met ons op.

Mieke van Ginkel-van Maren
Wethouder

m.v.ginkel@albrandswaard.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.