23 januari 2022

Onze zorg om de Jeugdzorg

We horen regelmatig dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op jeugdzorg, en dat de kosten alleen maar blijven toenemen. Tel daarbij op dat we de wachtlijsten korter willen maken, maar tegelijkertijd minder geld kunnen uitgeven omdat het nieuwe kabinet voorlopig vasthoudt aan de bezuinigingen. Dat vraagt om verandering, en een andere inrichting van de Jeugdzorg in Nederland.

Onze CDA-wethouder, Mieke van Ginkel, zet alles op alles om goede jeugdhulp voor de Albrandswaardse kinderen beschikbaar te houden. De jeugdhulporganisaties en de vijftien regiogemeenten werken nauw samen om de juiste jeugdhulp te bieden. Jeugdhulp die aansluit bij de vraag van jeugdigen en gezin én die meetbaar het gewenste resultaat oplevert.

In de regio Rijnmond hebben gemeenten, jeugdbescherming, verwijzers, jeugdhulpaanbieders en diverse andere partners de afgelopen jaren samen gezocht naar mogelijkheden om de Jeugdhulp beter, meer nabij en passend te maken. Daarvoor werden op verschillende locaties in de regio 28 transformatieprojecten ontwikkeld; diverse projecten met betrokkenheid van alle mogelijke partners die iets met jeugd te maken hebben. Denk daarbij aan het onderwijs, verwijzers, de jeugdbescherming, zorgaanbieders, en de gemeenten.

Lees hieronder verder!

Het is essentieel om samen te werken aan betere Jeugdzorg, maar dat kan alleen als het Rijk wil investeren

Mieke zet zich, als bestuurder van de GRJR (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond), samen met Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg), in om met elkaar te kijken hoe we de plannen voor de jeugdzorg kunnen uitwerken en financieel houdbaar kunnen maken. Die taak is niet eenvoudig. Met alle wethouders in de regio is daarom een brief gestuurd naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar Maarten van Ooijen werkzaam is, waarin aangegeven wordt dat een eigen bijdrage altijd een drempel vormt om tijdig hulp te zoeken. Hierdoor kan het zo zijn dat onze toekomst, onze kinderen, niet langer beroep doen op de hulp die ze zo ontzettend nodig kunnen hebben. Dit is ontzettend onwenselijk.

Voor onze CDA-wethouder is het duidelijk. Ze zegt er zelf over:

We blijven ons als CDA op alle mogelijke manieren inzetten voor goede jeugdhulp aan kwetsbare kinderen die het écht zo nodig hebben. Daar doen we het voor! 

Mieke van Ginkel, wethouder Sociaal Domein (Jeugdzorg) Albrandswaard en #3 op de kandidatenlijst voor het CDA bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.