20 december 2017

People, Profit, Planet: Albrandswaard geven we door! – Verkiezingsprogramma IV

Met de klimaatdoelen van Parijs en het Energieakkoord hebben we in Nederland afgesproken dat we op korte termijn willen verduurzamen. Als CDA voelen we ons thuis bij die gedachte: we willen de aarde goed beheren en op een verantwoorde manier doorgeven aan onze kinderen.

Dat betekent dat we ook in Albrandswaard na moeten denken over verduurzaming en ook als gemeente op die manier een bijdrage leveren.

Dit kan op een aantal manieren, waar we er in dit artikel een aantal van uitlichten.

Een belangrijk onderdeel van verduurzaming ligt in energiegebruik. Wij willen graag meer inzicht in de mogelijkheden die we als gemeente hebben om ons energieverbruik zoveel mogelijk terug te dringen, en op langere termijn energieneutraal te worden. We hechten als CDA aan haalbare en realistische mogelijkheden.

Anders ligt dat bij nieuwbouw. Wat het CDA betreft wordt er bij nieuwbouw vol ingezet op duurzame energievoorziening. Deze huizen hoeven niet langer te worden aangesloten op het gasnetwerk. Dit is een realistische maatregel die past in de landelijke trend.

Binnen onze gemeente scheiden veel mensen uit eigen initiatief hun afval. Op verschillende plekken in de kernen staan milieustations die scheiden van afval vergemakkelijken. Wij vinden het scheiden van afval belangrijk, maar willen het niet opleggen aan burgers. Wel willen we door middel van een stimuleringsregeling mensen aanmoedigen om zelf hun afval te scheiden. De gemeente zorgt daarbij voor goede faciliteiten.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.