14 maart 2018

Sfeerimpressie van het Lijsttrekkersdebat Albrandswaard!

Sander van der Kaaij, lijsttrekker CDA Albrandswaard, deed het gewoon goed!

In het lijsttrekkersdebat luisterde het publiek aandachtig naar hem. In duidelijke bewoordingen zette hij uiteen dat het in Albrandswaard niet alleen gaat over nieuwbouw voor starters en senioren maar ook om de doorstroom op de woningmarkt op gang te krijgen. Het CDA neemt wonen buitengewoon serieus en heeft zelf een actieplan wonen opgesteld dat wacht op uitvoering. Dat de nood groot is daar waren  alle partijen het wel over eens. Tijd voor actie dus!

Tegen windmolens wordt nog steeds gevochten in Albrandswaard. Groen Links isoleerde zich als enige partij als voorstander van windmolens. Ze baseren zich op een besluit van de provincie dat windmolens op Albrandswaards grondgebied moeten komen. Alle overige partijen gaven aan, in de lobby voor andere vormen van energiewinning, mogelijkheden te zien om hogere overheden te overtuigen dat het plaatsen van windmolens in Albrandswaard niet noodzakelijk is.

Veiligheid is een veel besproken thema dat alle partijen hebben opgenomen in de verkiezingsprogramma’s. Mensen moeten zich veilig voelen in hun straat of wijk. Het CDA wil in Albrandswaard de fysieke veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijk optimaliseren. Daar waar handhaving nodig is, meer blauw op straat. Denk bijvoorbeeld aan de situatie bij de metrostations en vele fietsen die daar verkeerd worden geparkeerd.

Over sport werd door de lijsttrekkers veel gezegd waarbij Sander aangaf dat het CDA het belangrijk vindt dat er nu snel duidelijkheid komt voor de verenigingen van sportcomplex de Omloop. Die sportaccommodaties voldoen niet meer aan de huidige wensen en wat het CDA betreft komt daar snel verandering in. Duidelijk is dat op het huidige complex woningbouw kan worden gerealiseerd maar dan moeten verenigingen wel een geschikte nieuwe locatie krijgen toegewezen in of bij Rhoon. Veel sporters uit Rhoon en Portland maken gebruik van het sportpark en een verhuizing van de (voetbal)sport naar de polder Albrandswaard in Poortugaal (zoals een partij voorstelt) lijkt alleen al vanwege de afstand onverstandig. Sander opperde de idee voor een multifunctionele binnensportaccommodatie bij Portland omdat de capaciteit van de huidige sporthal aan de krappe kant is en Portland weinig sportvoorzieningen heeft.

Duurzaamheid is een thema dat ook het CDA belangrijk vindt zeker wanneer het gaat over de energietransitie. Het CDA is voorstander van afvalscheiding en wil weten wat dit kan opleveren voor de samenleving in Albrandswaard.

Over de ambtelijke BAR samenwerking was men positief waarbij Sander de voordelen van het regieteam nog eens benoemde. Het regieteam zorgt ervoor dat de belangen van Albrandswaard worden gediend. De bestuurlijke BAR samenwerking verdient blijvende aandacht. Alle partijen waren het er over eens dat Albrandswaard zelfstandig moet blijven.

Terugkijkend, het debat is goed verlopen in een prettige sfeer. Het publiek mocht na enkele debatrondes vragen stellen waarbij sommige lijsttrekkers werden herinnerd aan tumultueuze ontwikkelingen in hun partij politiek. De verkiezingskoorts is nu in volle hevigheid losgebarsten!

Tot slot gaf Sander  antwoord op de vraag waarom mensen op 21 maart op het CDA stemmen: ‘omdat het CDA een stabiele en constructieve partij is binnen Albrandswaard. Een partij die kandidaten levert die allemaal midden in Albrandswaard staan en op heel veel verschillende manieren actief zijn. Een partij die een programma heeft met punten die realistisch zijn en punten levert die Albrandswaard nodig heeft met daarbij nog de jongste lijsttrekker. Daarom onze slogan gewoon doen!’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.