17 mei 2016

Stage bij het CDA in Den Haag

Binnen mijn opleiding bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ik nu mijn master doe, vormt een afstudeerstage een verplicht onderdeel van de opleiding. Tijdens deze stage wordt het schrijven van een scriptie gecombineerd met het opdoen van praktijkervaring binnen een organisatie in het openbaar bestuur. Voor mij was de keuze voor een stageorganisatie snel gemaakt: de Tweede Kamerfractie van het CDA in Den Haag!

Na een selectieronde die werd gehouden in de indrukwekkende fractiekamer van het CDA kreeg ik al snel bericht dat ik, tezamen met 5 andere stagiairs per 1 februari j.l. aan de slag kon. Een buitenkans waar ik al gelijk na toezegging enorm veel zin in had. Mijn scriptie focust zich op het decentralisatievraagstuk en gemeentelijke fusie of intensieve gemeentelijke samenwerking. De vraag die ik me daarbij stel is wat gemeentelijke fusie of intensieve gemeentelijke samenwerking bij kunnen dragen aan de implementatie van een complex vraagstuk als de decentralisaties. Doordat dit onderwerp binnen de portefeuille Binnenlandse Zaken is ondergebracht, loop ik stage bij het Kamerlid Mustafa Amhaouch, die Binnenlandse Zaken in zijn portefeuille heeft. Binnen dit dossier komen allerhande onderwerpen voorbij, waarbij te denken valt aan de zondagswet, het elektronisch stemmen of de herziening van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).

Naast het schrijven van mijn scriptie vormt ook het "politieke werk" een heel belangrijk onderdeel van deze stage. Samen met mijn collegastaigiaire Marije, die ook bij Mustafa Amhaouch stageloopt, heb ik inmiddels al heel wat van dit soort debatten mede-voorbereid. Het is dan de bedoeling om de wetstekst, de memorie van toelichting, het advies van de Raad van State en eventuele andere adviesorganen nauwkeurig door te nemen en daar vervolgens vanuit het CDA perspectief een mondelinge of schriftelijke inbreng op te schrijven. Nadat dit is opgesteld in samenwerking met de beleidsmedewerker bespreken we het stuk voor met het kamerlid en worden eventuele vragen verwerkt. Hierna is de voorbereiding voor het debat in principe klaar. Het komt dus voor dat er tijdens het debat een verhaal wordt verteld waar je zelf een bijdrage aan hebt geleverd: een heel bijzondere ervaring.

In Den Haag is geen dag hetzelfde: de agenda wijzigt regelmatig en het kan zomaar zijn dat er door bepaalde omstandigheden op het laatste moment nog bepaalde dossiers worden toegevoegd. Het werken in deze dynamiek spreekt mij zelf erg aan, je leert de politieke realiteit op een heel andere manier kennen. Je bent zelf onderdeel van een omgeving die je eigenlijk alleen van de televisie kent. De CDA fractie in Den Haag is daarnaast een hele gezellig groep mensen, waar je je ook als stagiair echt welkom voelt. Kamerleden zijn zeer toegankelijk, makkelijk in de omgang en bovendien heerst er een heel goede sfeer. Hoewel mijn stageperiode nog even doorloopt tot het zomerreces kan ik nu al zeggen dat ik geen seconde spijt heb gehad van de keuze voor deze fantastische stageorganisatie!

Sander van der Kaaij

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.