20 januari 2021

Toeslagenaffaire: ook in Albrandswaard?

Het CDA Albrandswaard stelt vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders over ouders in Albrandswaard die gedupeerd kunnen zijn door te Toeslagenaffaire. 

Het Kabinet heeft, bij monde van Staatssecretaris Van Huffelen, bekend gemaakt dat de schulden bij de overheid van de ouders die gedupeerd zijn door de Toeslagenaffaire zullen worden kwijtgescholden. De Staatssecretaris meldde hierbij dat de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten een oproep aan alle gemeenten gaat doen om die lijn te volgen, en er zal met gemeenten worden samengewerkt aan het oplossen van problemen van deze ouders. Het CDA stelt daarover een aantal concrete vragen aan het College van B&W

 

Zo wil het CDA Albrandswaard weten of de gemeente ouders kent die door de toeslagenaffaire ongekend onrecht is aangedaan, en of er contact is met deze ouders: heeft de gemeente een compleet beeld van deze groep? En, als dat niet het geval is, is het College bereid om zich -binnen de kaders van de wet- maximaal in te spannen om in contact te komen met deze ouders?

De fractie van het CDA Albrandswaard vraagt zich daarnaast af of deze ouders, los van hun schuld bij de Belastingdienst, ook schulden hebben bij de Gemeente Albrandswaard. Als dit het geval is, is de gemeente dan voornemens om deze schulden kwijt te schelden, zoals de Staatssecretaris ook zal gaan doen? Het CDA rekent er op dat dit het geval is.

Ook wil het CDA Albrandswaard van het College een beeld krijgen van de overige (schulden)problematiek in brede zin waar onze Albrandswaardse ouders mee te maken hebben. Op welke wijze probeert de gemeente hen te ondersteunen? Zijn er wat dit betreft nog verbeterpunten?

Over de antwoorden op deze zeer urgente vragen houden we u uiteraard op de hoogte!

Team CDA Albrandswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.