19 juni 2015

Update Burgerinitiatief 'Polderkinderen'

Constructieve zitting o.l.v. CDA'er Jaco Geurts rond Burgerinitiatief 'Red de Polders van Rhoon' in de Tweede Kamer.

Op donderdag 18 juni j.l. kregen 'de Polderkinderen' De Klerk door inspanning van CDA-kamerlid Jaco Geurts de kans om voor een speciaal bijeen geroepen kamercommissie hun zegje te doen rond het burgerinitiatief 'Red de Polders van Rhoon'.

Tijdens deze zitting, waarin 'de Polderkinderen' én Ab Greijn (vertegenwoordiger namens de Rhoonse bevolking) hun standpunten uitvoerig konden toelichten, werden de aanwezig kamerleden vanuit het CDA, VVD, SP en PvdA in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. Aan het einde van de zitting beloofde Geurts om het onderwerp nog voor de zomer aanhangig te maken bij de betrokken minister en staatssecretaris en ervoor te zorgen dat er concrete stappen worden gezet om het proces weer in gang te zetten.

Geurts drong er vooral op aan om niet teveel in de schuttersputjes te gaan zitten, maar vooral nader tot elkaar te komen en zoveel mogelijk met alle betrokken partijen verder te gaan. Onder het toegestroomde publiek waren onder andere diverse agrariërs, ambtenaren uit Zuid-Holland en Albransdwaard, CDA-statenlid Ellen Verkoelen ook ons eigen lid Sander van der Kaaij vertegenwoordigd.

Na afloop voerden de agrariërs nog een levendige discussie met Ellen Verkoelen waarin zij toezegde om ook bij de nieuwe gedeputeerde de gang van zaken onder de aandacht te brengen. Daarnaast beloofde ze ook vanuit de provincie zo snel mogelijk een bijeenkomst te organiseren met de diverse betrokkenen incl. het college van B&W en gemeenteraadsleden om een aantal zaken helder te kunnen krijgen.

Al met al zijn er die donderdag weer een aantal mooie stappen in de goede richting gezet!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.