26 april 2016

Update vanuit de CDA-fractie

Momenteel is het een rustige periode in de raad. Voor de raadsleden is de meivakantie aangebroken. Tijd dus voor het schrijven van een stukje over de CDA-fractie. De nieuwe coalitie is inmiddels al weer enige tijd een feit. Een coalitie waar het CDA niet langer aan deelneemt.  Als CDA-fractie hebben we de rol opgepakt van een constructieve oppositiepartij omdat we op die manier toch iets in de melk te brokkelen hebben. Ook laten we niet na successen uit het verleden te melden.  Als voorbeeld de inmiddels doorgevoerde lastenverlichting op afvalstoffenheffing.

Continuïteit en stabiliteit binnen het college en de gemeenteraad zien we als een belangrijke factor voor de bestuurbaarheid van Albrandswaard, óók als het CDA geen deel uitmaakt van het college.  Het CDA wil de nieuwe coalitie een kans geven. Goede voorstellen van het nieuwe college steunen we, minder goede voorstellen proberen we te verbeteren of wijzen we af.

We kunnen ook regelmatig punten uit het CDA verkiezingsprogramma binnenhalen. Een voorbeeld daarvan is de aankoop van een mobiele veiligheidscamera voor de politie.  Deze camera kan op Albrandswaards grondgebied waar nodig ingezet worden voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld bij geplande festiviteiten. De beschikbaarheid van een mobiele camera zal de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de burgers in Albrandswaard ten goede komen.

Na de meivakantie komen nieuwe onderwerpen aan de orde zoals de Jaarrekening 2015 van Albrandswaard en de voorjaarsnota. De voorjaarsnota beschrijft de plannen voor de toekomst. Zorg en welzijn kunnen wat betreft  het CDA nog verbeterd worden. Bijvoorbeeld voor de vele (alleenstaande) ouderen die niemand hebben om op terug te vallen als ze ziek worden. Maar ook de opvang van statushouders in Albrandswaard vergt aandacht. Statushouders zijn asielzoekers die over een verblijfsvergunning beschikken.  De CDA fractie is van mening dat wettelijk opgelegde taken, wat betreft huisvesting van statushouders in Albrandswaard,  naar behoren ingevuld moeten worden. In de gemeenteraad is het getal van 60 op te nemen statushouders bekend. 60 mensen op een bevolking van iets meer dan 25000 inwoners van Albrandswaard moet toch mogelijk zijn.

Tot zover de update van de CDA-fractie Albrandswaard.

Namens de fractie,

Gerard Schuitemaker
fractievoorzitter CDA Albrandswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.