20 december 2017

Veilig thuis in Albrandswaard – Verkiezingsprogramma V

Albrandswaard ligt in een mooie, rustige en landelijke omgeving. Dat betekent niet dat mensen zich op straat en in het verkeer altijd veilig voelen binnen de gemeente. Binnen Albrandswaard nemen inwoners steeds meer zelf verantwoordelijkheid voor hun veiligheid door middel van buurtapps en buurtpreventie. Als CDA steunen we dat soort initiatieven van harte en willen de komende jaren werken aan een nog veiligere gemeente en een aantal concrete problemen oplossen.

Als CDA koesteren we onze sportverenigingen. Te vaak worden zij slachtoffer van vandalisme, waardoor velden, tribunes en andere faciliteiten soms ernstige schade oplopen. Het gaat het CDA te ver om sportfaciliteiten niet langer openbaar toegankelijk te laten zijn. De velden hebben immers ook een belangrijke functie voor kinderen uit de buurt, die er overdag ook gewoon moeten kunnen voetballen en spelen. Het CDA wil de sportfaciliteiten s ’nachts wel afsluiten om vandalisme tegen te gaan.

Het Deltaziekenhuis is wat het CDA betreft een voortdurend punt van aandacht wanneer het om overlast gaat. Voor directe investeringen in veiligheid rond Delta bestaat naar onze mening op dit moment geen noodzaak. Wel moet de gemeente in overleg blijven met omwonenden en Delta zelf en ingrijpen wanneer dat nodig is.

De metrostations in Rhoon en Poortugaal zijn plekken waar veel mensen zich met name ’s avonds onveilig voelen en waar overlast wordt gecreëerd voor omwonenden. Het CDA wil juist op die tijdstippen fysiek toezicht op de metrostations zodat mensen ook ’s avonds veilig voelen op de stations. Dit kan door inzet van BOA’s of buurtpreventie. Zij kunnen dan ook toezicht houden op het plaatsen van fietsen rond de stations, die nu vaak staan op plekken waar een fietsverbod van kracht is. Het CDA pleit daarnaast voor bewaakte fietsenstallingen bij de metrostations. Bij deze fietsenstallingen kan ook (sociale) werkvoorziening worden gecreëerd.

Het kabinet wil in een aantal gemeenten experimenteren met gereguleerde wietteelt. Als CDA Albrandswaard zijn we hier tegen. Het gebruiken van (soft)drugs is schadelijk voor de gezondheid en werkt verslaving in de hand. Voor medicinale teelt van wiet maakt het CDA vanzelfsprekend een uitzondering.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.