16 mei 2021

Verontrustend nieuws: CDA stelt vragen

Op 11 mei berichtte de Politie Oude Maas dat er in het Bakkerspark Rhoon (Portland) een jongere is aangetroffen met een boksbeugel. In een kliko vlakbij hem werden ook twee messen aangetroffen. Ze stelden hierbij de treffende vraag: weet jij waar jouw kind mee naar buiten gaat? Het CDA Albrandswaard vraagt zich af in welke mate dit in Albrandswaard speelt.

Het is daarom dat Sander van der Kaaij en Lennard Goudriaan schriftelijke vragen hebben ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. Met zeven vragen hoopt het CDA Albrandswaard van Burgemeester Jolanda de Witte (Openbare Orde & Veiligheid) meer duidelijkheid te krijgen over deze ernstige situatie. We hopen bijvoorbeeld inzicht te krijgen in of het College signalen heeft ontvangen over de recente messenproblematiek onder jongeren in Albrandswaard. In welke mate speelt dit, en zijn er hier over signalen ontvangen vanuit de politie?

Link naar bericht: https://www.facebook.com/112rijnmond/photos/4650478664967705

 

Los van het recente nieuws, willen we als CDA ook weten of er preventief aandacht wordt besteed aan deze problematiek, bijvoorbeeld middels voorlichting op scholen. En wordt er eigenlijk wel aandacht besteed aan artikel 2:50a van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van Albrandswaard, die stelt dat het verboden is om op een openbare plaats messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, bij je te hebben? Beschouwt het College dit artikel uit de APV wel als nuttig, en hoe wordt dit gebruikt om de openbare orde ook op dit onderdeel te handhaven? Ten slotte willen we ook graag weten in hoeverre er in BAR-verband, en met omliggende gemeenten, samen wordt gewerkt bij de aanpak van deze problematiek, bijvoorbeeld in het kader van de openbare orde, handhaving en veiligheid.

Het CDA heeft recent gesproken met Buurtpreventie Albrandswaard. Dat kinderen met messen lopen is een kwalijke zaak die we helaas steeds vaker zien. We hopen dat de Burgemeester onze vragen van een bevredigend antwoord kan voorzien.

Lennard Goudriaan, raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.