#7 Bas Nootenboom

Portland

Waar kennen we Bas van?

Bas woont sinds 2019 in Portland. Daarvoor woonde hij niet ver hier vandaan: bij de buren in Barendrecht! Daar was hij (ook voor het CDA natuurlijk) acht jaar gemeenteraadslid en ruim acht jaar wethouder. Als wethouder bij onze buren heeft Bas zich onder anderen bezig gehouden met Financien, het Grondbedrijf, Recreatie, Milieu en Duurzaamheid. Daarmee brengt Bas ontzettend veel kennis met zich mee. En alsof dat nog niet genoeg was, is hij ook gemeentesecretaris (algemeen directeur) geweest van de gemeente Molenwaard. Later is hij in diezelfde gemeente Raadsgriffier geweest, en op dit moment ondersteunt Bas de gemeenteraad van Brielle als Raadsgriffier. De lokale politiek kent voor Bas weinig verrassingen of geheimen!

Waarom ben je kandidaat voor het CDA?

''Een grote drijfveer voor mij is de gespreide verantwoordelijkheid in het lokaal bestuur. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar wil zeggen dat de burgemeester en wethouders echt niet de enige zijn die mogen bepalen wat er moet gebeuren in een gemeente. Juist de mensen in een gemeente (bijvoorbeeld in een vereniging, comité, kerk of organisatie) leveren zo'n enorme bijdrage aan onze samenleving! Dat moeten we ondersteunen met gemeentelijk beleid. De gemeente is er voor onze inwoners, en moet onze inwoners altijd het vertrouwen geven om te doen waar ze goed in zijn. Een andere belangrijke drijfveer voor mij is mijn overtuiging dat we duurzaam om moeten gaan met de aarde: rentmeesterschap. Wij hebben deze aarde te leen van onze (klein)kinderen. We moeten echt beter voor de aarde zorgen, en in onze keuzes onszelf steeds vragen hoe duurzaam die keuze is. Het CDA Albrandswaard heeft zich in de afgelopen jaren hard ingezet om te voorkomen dat er gebouwd zou worden in het Bos Valckesteijn, en het Park van Rhoon duurzaam gerenoveerd. Daar werd ik enthousiast van! Maar er moet meer: denk bijvoorbeeld aan duurzame wandel-, fiets- en ruiterpaden in het Buytenland van Rhoon, het verplicht stellen van de aanleg van zonnepanelen op nieuw te bouwen woningen, en voldoende oplaadplekken voor elektrische auto's in onze gemeente. Uiteraard ook met aandacht voor de mensen die niet mee kunnen komen: er mag in onze mooie gemeente nooit sprake zijn van energie-armoede. Dit motiveert mij enorm om me in te zetten voor een samenleving waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Daarom ben ik kandidaat voor het CDA!''

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.