Gerard Schuitemaker

fractievoorzitter

Wie is Gerard Schuitemaker?

Op de lijst van CDA Albrandswaard sta ik op de tweede plaats voor de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart 2014. Ik ben 58 jaar, rooms-katholiek, 35 jaar getrouwd en heb twee zonen van 25 en 23 jaar oud. Met mijn gezin woon ik meer dan 30 jaar in Albrandswaard (Rhoon Noord).

Ik kom uit het bedrijfsleven en heb een technische achtergrond (HTS opleiding). Daarnaast heb ik in mijn werk kennis van financiële zaken opgedaan. Ik heb een realistische kijk op het leven. Ik sta niet bekend als conflict zoeker, maar eerder als een bruggenbouwer.

Wat doet Gerard?

Sinds twee jaar ben ik raadslid in Albrandswaard voor het CDA.Binnen de raad heb ik me vooral bezig gehouden met onderwerpen die verband houden met financiën en veiligheid. Onder veiligheid vallen ook de inbraken, de verkeersveiligheid en de milieudienst DCMR. Daarnaast heb ik me ingezet voor onderwerpen zoals zorg, het centrum van Rhoon en de winkeltijdenwet.

Zelf heb ik de afgelopen twee jaar ervaren dat het veel tijd kost om het raadswerk serieus te nemen. Die tijdsbesteding heb ik er graag voor over, ik doe het raadswerk met plezier.

Wat wil Gerard bereiken?

Aan de dorpskernen Rhoon en Poortugaal valt nog wel het een en ander te verbeteren. Een dorp is geen dorp meer zonder een goed florerend winkelcentrum in de kern van het dorp. Een winkelcentrum dat bestaansmogelijkheden biedt aan kleinere speciaal winkels en aan grotere winkelketens. Leegstand kan worden tegengegaan door de aantrekkelijkheid van de winkelcentra te verbeteren. Om tot een aantrekkelijk en florerend winkelcentrum in Rhoon te komen zijn er extra parkeerplaatsen aangelegd, zowel voor auto’s als ook voor fietsers. Maar het is nog lang niet af. Het Louwerensplein en de locatie Bouman moeten nog aangepakt worden. Graag zou ik willen dat er daadwerkelijk doorgepakt wordt in 2014, met als resultaat een winkelcentrum waar we graag gaan winkelen en waar we als inwoners trots op mogen zijn.

Dan de dorpskern Poortugaal. De vitaliteit en aantrekkelijkheid van de dorpskern Poortugaal zal verbeterd moeten worden om leegstand tegen te gaan. Voor versterking van de dorpskern Poortugaal zijn subsidiegelden beschikbaar gesteld. In overleg met (naburige) bewoners worden mogelijkheden en ideeën ter versterking van de dorpskern besproken. Het winkelen in Poortugaal moet uitdagend blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.