Dienstverlening

Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?

  • TOZO en TONK-regelingen: tijdelijke ondersteuningsregeling voor ondernemers als gemeente gerealiseerd in samenspraak met de bedrijfscontactfunctionaris en voor verenigingen en maatschappelijke organisaties
  • Het Huis van Albrandswaard is geopend, nieuwe huisvesting voor SWA en Albrandswaard FM.

Wat willen we de komende periode bereiken?

Onze gemeente is er voor onze inwoners, en moet daarom dichtbij staan én dichtbij voelen. We gaan voor:

  • Versterken van de BAR-samenwerking om Albrandswaard als zelfstandige gemeente te behouden

  • Gratis bezorging van reisdocumenten bij onze inwoners in Albrandswaard

  •  Snellere en efficiëntere afhandelingsprocedure van klachten en vergunningen via bijvoorbeeld het meldpunt, de website en de app

  • Een betrouwbare overheid die zich empathisch opstelt en problemen meehelpt op te lossen, door meer lokale betrokkenheid

    van onze ambtenaren

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.