Groen

Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?

  • Het streefbeeld Buytenland van Rhoon bindend verklaard

  • Niet bouwen in bos Valckesteijn

  • Renovatie van het Park van Rhoon

Wat willen we de komende periode bereiken?

Albrandswaard is de groene long van de regio. Het CDA koestert die functie, en wil die graag behouden. We gaan voor:

  • Voldoende veilige wandel-, fiets- en ruiterpaden in het Buytenland van Rhoon

  • Een stabiele en rendabele toekomst voor de zittende (agrarische) ondernemers in het Buytenland van Rhoon

  • Behoud van het cultuurhistorische landschap in Albrandswaard, ondanks de woningbouwopgave

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.