Onderwijs

Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?

 • Gezorgd voor frisse scholen met goede ventilatie
 • Verbetering samenwerking van onderwijs met de gemeente
 • Samenwerken aan onderwijs en zorg
 • Leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder gemaakt
 • Preventie met JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). ‘Samen maken we gezond gewoon’
 • Preventie en een sterke basis voor de jeugd

Wat willen we de komende periode bereiken?

Ieder kind verdient een goede start. Onderwijs is daarvoor de sleutel. We gaan voor:

 • Het samenbrengen van peuterwerk (VVE), kinderopvang, basisschool, buitenschoolse activiteiten zoals muziek en theater en de huiswerkklas

 • Nieuwe schoolgebouwen voor in ieder geval de Julianaschool, OBS Valckesteyn en de Don Boscoschool

 • Gezonde scholen in Albrandswaard met groene schoolpleinen, voorlichting over een gezonde leefstijl en goede ventilatie

 • Toegang voor alle kinderen tot digitaal onderwijs om kansengelijkheid te stimuleren

 • Creëren van meer beschermde werkplekken en stageplekken in Albrandswaard, in samenwerking met lokale ondernemers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.