31 mei 2024

CDA Fractie Verwelkomt Vaststelling Bestemmingsplan Dorpsstraat 97-111, Benthuizen

Alphen aan den Rijn, 30 mei 2024 – Met trots kondigt de CDA fractie aan dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn vandaag heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Dorpsstraat 97-111 in Benthuizen. Dit besluit markeert een belangrijke stap in de realisatie van een nieuw woongebied dat bijdraagt aan de leefbaarheid en het woningaanbod in onze gemeente.

Nieuwe Woonmogelijkheden
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van maximaal 40 woningen, waaronder zowel koop- als huurwoningen. In het plangebied komen 27-30 woningen, ontwikkeld door ASB B.V., waarvan 10% in de middeldure huurcategorie valt. Daarnaast realiseert GB Vastgoed tien sociale huurwoningen. Het project omvat een mix van grondgebonden woningen en appartementen, waarbij de bestaande bedrijfsbebouwing plaatsmaakt voor een moderne woonomgeving.

Raadslid Floris Out: "Een Belangrijke Stap Vooruit"


CDA-raadslid Floris Out uitte zijn tevredenheid over de besluitvorming: "Dit plan is een antwoord op de dringende vraag naar betaalbare en diverse woonruimte in Benthuizen. Het biedt kansen voor starters en draagt bij aan een evenwichtige groei van onze gemeenschap. We zijn blij dat we, na een zorgvuldige afweging en verwerking van zienswijzen, tot een oplossing zijn gekomen die breed wordt gedragen.

Duurzaamheid en Leefbaarheid Centraal
Naast het woningaanbod ligt er in het plan een sterke focus op duurzaamheid. De nieuw te bouwen woningen voldoen aan de BENG-normen (Bijna Energie Neutraal Gebouw), zijn gasloos en worden uitgerust met luchtwarmtepompen. Bovendien draagt het project bij aan de vergroening van de omgeving, wat een positieve impact heeft op de klimaatbestendigheid van het gebied.

Participatie en Draagvlak
Het besluit komt na een uitgebreid participatieproces, waarbij belanghebbenden, omwonenden en adviesinstanties betrokken zijn geweest. Gedurende meerdere bijeenkomsten zijn plannen gepresenteerd en aangepast op basis van ontvangen feedback. Hoewel niet alle omwonenden volledig tevreden zijn met de uiteindelijke plannen, is er sprake van een breed gedragen oplossing die rekening houdt met verschillende belangen.

Volgende Stappen
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Binnen een termijn van zes weken kan tegen het besluit beroep worden aangetekend.

Indien er geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het bestemmingsplan in werking. De CDA fractie blijft zich inzetten voor de realisatie van kwalitatieve en duurzame woonprojecten die aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan dit belangrijke besluit en kijken uit naar de verdere ontwikkeling van Benthuizen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.