29 januari 2016

CDA wil geen stapeling van stankoverlast Indaver

Inwoners van verschillende wijken van Alphen aan den Rijn hebben geklaagd over stankoverlast. Die overlast zou worden veroorzaakt door het Composteringsbedrijf Indaver. Nu heeft Indaver bij de Omgevingsdienst West-Holland op 15 juli 2015 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden/wijzigen voor de stationering van opslagtanks. De inwoners zijn bang dat er nu extra stankoverlast komt.

De CDA fractie heeft in de Raadsvergadering van 28 januari 2016 aan het College van B&W gevraagd om met Indaver en met die Omgevingsdienst te overleggen om er voor te zorgen dat er geen extra geuroverlast zal optreden door de uitbreiding van de activiteiten van Indaver.

Eerst de lopende problemen oplossen voordat er uitbreiding plaatsvindt die mogelijk weer extra stankoverlast kan veroorzaken. Geen stapeling van stankoverlast. 

voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Ensing, raadslid CDA, tel. 06-49117238 of via jensing@alphenaandenrijn.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.