26 mei 2024

Succesvolle 'Europese' avond in Hazerswoude-Dorp

 

Hazerswoude-Dorp, 21 mei 2024 

De verkiezingsavond georganiseerd door de gezamenlijke CDA-afdelingen in het Groene Hart was een groot succes. Ondanks het slechte weer was de opkomst hoog, wat getuigt van de betrokkenheid en interesse van de deelnemers.

Tijdens de avond werden belangrijke onderwerpen besproken zoals de positie van de landbouw, arbeidsmigranten en manieren om werken lonender te maken. Er vond een vruchtbare dialoog plaats tussen de deelnemers, wat bijdroeg aan een dieper begrip van de uitdagingen en kansen in de regio.

Lijsttrekker Tom Berendsen en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip spraken op de bijeenkomst, evenals Kees Captein, de nieuwe regionale voorzitter van LTO. Het centrale thema van de avond was ‘voedselzekerheid in tijden van crisis’, waarbij de sprekers ieder vanuit hun eigen perspectief hun inzichten deelden.

De succesvolle avond benadrukte de noodzaak van aandacht voor de effecten van beleid en de uitvoerbaarheid in de praktijk binnen het nieuwe Europees Parlement.
 

Lees hieronder hoe de aanwezigen terugkijken op afgelopen dinsdag: 

Tom Berendsen:
Geweldige dag in Hazerswoude / Het Groene Hart. Dit is een echte gemeenschap. Mensen uit de stad, uit het dorp, bij elkaar op het boerenbedrijf. Want de grote uitdagingen voor de landbouw, natuur en onze maatschappij kun je alleen samen aan. Ik neem dit mee naar Brussel!

Relus Breeuwsma (CDA), Wethouder Alphen a/d Rijn:
We hebben een goede avond gehad over de Europese Verkiezingen en het belang van Europese samenwerking, juist in deze tijd. Veiligheid en voedselzekerheid zijn geen vanzelfsprekendheid. Daarvoor moet iedere dag hard worden gewerkt, zeker in een wereld waarbij landen zich meer en meer op zichzelf lijken te richten.
Voor mij als wethouder in Alphen aan de Rijn en in de bredere context van het Groene Hart geldt: boeren zijn onmisbaar voor het goed beheren van ons landschap. We stellen daarbij als samenleving wel steeds hogere eisen, en daar is op zich niks mee. Waar de schoen wringt is dat in het verdienmodel die eisen niet worden uitbetaald. De rekening komt daarmee eenzijdig op het bord van de individuele boer te liggen. En daar moeten we niet in berusten. Er is niks mis met het investeren in duurzaamheid en meer focus op bijvoorbeeld biodiversiteit, maar dan wel samen optrekken. En boter bij de vis

Jeroen van Gool, Fractievoorzitter CDA Alphen a/d Rijn: 
Wij danken niet alleen ons eten, maar ook ons landschap aan het eeuwenlange beheer van agrariërs. Ook nu het water, natuur en klimaat vragen om slimme keuzes van het gebruik van het landschap, is samenwerking meer dan ooit nodig. En dat kan alleen met perspectief voor boeren. Boeren wordt nu vaak gevraagd andere activiteiten ernaast te doen, maar het zijn van boer zou voldoende waardering en een verdienmodel op moeten leveren. De tandarts vraagt men ook niet ook daarnaast APK-keurmeester  te zijn om toch maar een boterham te kunnen verdienen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.